Czym są świece chanukowe i z jakiej religii pochodzą?

Czym są świece chanukowe i z jakiej religii pochodzą?

Chanuka, znane również jako Święto Poświęcenia lub Dzień Ognia, to coroczne święto w tradycji żydowskiej, obejmujące osiem dni, rozpoczynające się 25. dniem miesiąca kislew według kalendarza hebrajskiego. To szczególne święto upamiętnia ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w 165 roku p.n.e. Wspomina triumf Żydów nad władzą Seleucydów i odzyskanie kontroli nad świątynią.

Niezwykłym elementem Chanuki jest rytuał zapalania świec lub lamp oliwnych na chanukii, specjalnym świeczniku. Ten symboliczny gest symbolizuje cud oleju, który płonął przez osiem dni, pomimo posiadania jedynie dostatecznej ilości na jeden dzień. Chanuka jest również określane jako Święto Świateł, od hebrajskiego Chag ha-Orim.

To wyjątkowe święto niesie ze sobą ducha odnowy i triumfu nad opresją. Tradycje obejmują spożywanie potraw smażonych na oleju, na cześć cudu związanego z olejem. Chanuka przynosi społeczności żydowskiej czas radości, modlitwy i refleksji, umacniając jedność i wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Świece chanukowe – co to jest?

Chanukija, czyli dziewięcioramienny świecznik żydowski, odgrywa kluczową rolę podczas obchodów święta Chanuka. To wyjątkowe narzędzie, które symbolizuje cud oleju w Świątyni Jerozolimskiej. Istnieje szereg ważnych zasad halachicznych związanych z ustawianiem chanukiji, umieszczaniem świec i procesem ich zapalania.

Chanukija składa się z głównej świecy, zwanej shamash, oraz ośmiu dodatkowych świec, reprezentujących osiem dni, w których płonęły świece w świątyni, mimo niewielkiej ilości oleju. Podczas ustawiania chanukii, należy przestrzegać precyzyjnych przepisów dotyczących rozmieszczenia świec, aby odzwierciedlić każdy dzień święta.

Proces zapalania świec na chanukii to moment refleksji i radości. Symbolizuje on triumf nad ciemnością i przywrócenie światła w trudnych czasach. W trakcie Chanuki wieczorem, kolejno zapala się jedną z ośmiu świec, rozpoczynając od prawej strony. To ceremoniałowe działanie przypomina o cudzie, który stał się fundamentem tego pięknego święta. Świece chanukowe, świecące przez osiem kolejnych nocy, są wyrazem nadziei, jedności i niezłomnej wiary.

Świece chanukowe – w Parlamencie

Chanuka, jedno z najbardziej radosnych świąt żydowskich, upamiętnia chwalebne zwycięstwo rodu Machabeuszy nad Grekami w II wieku p.n.e. To okazja do celebracji i przypomnienia wyjątkowego momentu w historii Żydów.

Święto Chanuka świętuje triumf ducha i odwagi, kiedy Machabeusze, żydowska rodzina, stanęła w obronie swojej wiary i kultury przed wpływami greckimi. To wydarzenie miało miejsce w II wieku p.n.e., gdy Grekowie próbowali narzucić swoje obyczaje i zakazy na Żydów.

Podczas Chanuki, zwycięstwo to jest hołdowane poprzez tradycyjne zapalanie świec na chanukii. Te symboliczne świece, świecące przez osiem dni, reprezentują cudowne przedłużenie palącego się oleju w Świątyni Jerozolimskiej. To święto niesie ze sobą radość i nadzieję, podkreślając siłę wspólnoty żydowskiej w utrzymaniu swojej tożsamości.

Warto również wspomnieć, że tradycja zapalania świec chanukowych dociera nawet do Parlamencie, gdzie odbywają się specjalne ceremonie, podkreślając uniwersalność i ważność tej chwili nie tylko dla społeczności żydowskiej, ale także dla szerszego społeczeństwa. To okazja do zrozumienia i szacunku dla różnorodności kulturowej oraz symbol solidarności i pamięci o dziejach Żydów.

Świece chanukowe – w jakiej religii? 

Chanuka, co w hebrajskim oznacza “poświęcenie”, stanowi symboliczne odniesienie do różnych aktów poświęcenia w judaizmie. Nazwa ta nawiązuje do chwalebnych momentów, takich jak poświęcenie ołtarza Namiotu Spotkania, murów Jerozolimy czy ołtarza Świątyni. W tradycji Józefa Flawiusza, Chanuka jest określana jako Święto Świateł, czyli Chag ha-Orim.

Interesującym aspektem jest tłumaczenie nazwy Chanuka jako akronimu słowa “chanu” (co oznacza “odpoczywali”) oraz liter “kaf” i “he”, których wartość liczbowa to odpowiednio 20 i 5. To daje interpretację: “odpoczywali dwudziestego piątego [dnia]”. To podkreśla specjalne znaczenie właśnie 25. dnia miesiąca kislew, kiedy Chanuka rozpoczyna się według kalendarza żydowskiego.

Chanuka to Święto Poświęcenia (Odnowienia) oraz Dzień Ognia, symbolizujący ducha i siłę Żydów w obliczu wyzwań. W ramach obchodów Chanuki zapala się świeczniki, zwane chanukiami, co jest szczególnie ważne dla społeczności żydowskiej. Te symboliczne gesty łączą się z religijnym kontekstem, podkreślając znaczenie jedności, wiary i przetrwania. To święto stanowi czas refleksji nad historią i dziedzictwem, przypominając o sile poświęcenia i odnowy.

Reklama