Grzegorz Braun kontrowersyjny Poseł – kim jest, wiek, pochodzenie, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci

Grzegorz Braun kontrowersyjny Poseł - kim jest, wiek, pochodzenie, wykształcenie, rodzina, żona, dzieci (4)

Grzegorz Michał Braun, urodzony 11 marca 1967 roku w Toruniu, jest polskim politykiem o skrajnie prawicowych poglądach. To również reżyser, scenarzysta, nauczyciel akademicki, publicysta i zwolennik monarchii. W 2015 roku ubiegał się o stanowisko Prezydenta RP. Obecnie pełni funkcję posła na Sejm w IX i X kadencji. Jest także prezesem partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej i jednym z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Braun wyróżnia się aktywnością polityczną oraz zaangażowaniem w sprawy publiczne. Jego ideologiczne przekonania skupiają się wokół skrajnie prawicowych wartości, a także poparcia dla koncepcji monarchii. W wyborach prezydenckich w 2015 roku stawiał się jako kandydat na najwyższy urząd państwowy.

Jako reżyser i scenarzysta Braun zdobył uznanie w dziedzinie sztuki filmowej. Jego wkład w politykę krajową jest widoczny poprzez udział w Sejmie oraz pełnienie roli lidera partii, której celem jest propagowanie wartości narodowych i niepodległościowych.

Grzegorz Braun – kim jest?

Grzegorz Braun, postać publiczna w Polsce, wyróżnia się jako jedna z najbardziej znanych, a jednocześnie kontrowersyjnych postaci w polskiej polityce. Jego zdecydowane i często kontrowersyjne poglądy przyczyniły się do tego, że stał się rozpoznawalny w społeczeństwie. Zanim w pełni zaangażował się w politykę, Braun był reżyserem i dokumentalistą. Kilka lat temu podjął decyzję o skierowaniu swojej uwagi na sferę polityczną.

W przeszłości próbował zdobyć poparcie jako kandydat na prezydenta Polski oraz Gdańska. Interesujący jest fakt, że brał udział w wyborach na prezydenta Rzeszowa, co można przypisać jego wcześniejszemu sukcesowi w poprzednich wyborach parlamentarnych, gdzie zdobył wystarczającą liczbę głosów, by zasiadać w Sejmie. Tam właśnie potrafi wywołać kontrowersje, często pojawiając się bez maseczki i nie cofając się przed używaniem ostrych słów czy obrażaniem innych, jak w przypadku publicznego wezwania do bycia powieszonym przez byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego – incydent, który wywołał sporo kontrowersji.

Grzegorz Braun, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim w 1990 roku, przez kolejne siedem lat prowadził zajęcia z dziennikarstwa na tej uczelni. Dodatkowo, w 1993 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1990–1994 pracował jako publicysta i redaktor w kwartalniku „Fronda”, a później dla Radia Wrocław. Jako reżyser filmowy ma w swoim dorobku ponad 20 produkcji, w tym znany z 2005 roku dokumentalny film pt. “Plusy dodatnie, plusy ujemne” poświęcony relacjom Lecha Wałęsy z SB. Jego autorstwa są także telewizyjne cykle, takie jak “Stół z powyłamywanymi nogami” czy “Errata do biografii”, odsłaniające aspekty agenturalne w życiorysach znanych Polaków. Braun stał się również publicystą, publikując m.in. w miesięczniku „Opcja na Prawo” oraz dwumiesięczniku „Magna Polonia”.

W skrócie, Grzegorz Braun to postać o wielowymiarowym dorobku, łącząc w sobie elementy kariery reżyserskiej, działalności dziennikarskiej, oraz zaangażowania w politykę, gdzie zdobył sławę nie tylko dzięki swoim osiągnięciom, ale także z powodu kontrowersji, które często towarzyszą jego publicznym wystąpieniom.

Grzegorz Braun – wiek, wzrost, waga

Grzegorz Michał Braun, urodzony 11 marca 1967 roku w Toruniu, aktualnie liczy sobie 56 lat. Jego wzrost to około 179 cm, a waga, jak podają na różnych forach, wynosi około 102 kg. Braun jest postacią znaną przede wszystkim ze swojej obecności w przestrzeni publicznej, gdzie odgrywa aktywną rolę jako polityk o skrajnych poglądach. Jego biometryczne dane, takie jak wiek, wzrost i waga, stają się przedmiotem zainteresowania nie tylko ze względu na fakt, że jest on postacią publiczną, ale także z uwagi na ich potencjalne znaczenie w kontekście jego stylu życia i zdrowia. Braun, będąc obecnie w wieku średnim, pozostaje postacią, której figura i aparycja budzą zainteresowanie społeczeństwa, szczególnie w kontekście jego zaangażowania politycznego. Jego fizyczne cechy stają się elementem szeroko pojmowanego obrazu publicznego, co może wpływać na percepcję i ocenę jego osoby przez społeczeństwo.

Grzegorz Braun – życiorys

Grzegorz Michał Braun, urodzony 11 marca 1967 roku w Toruniu, jest postacią o bogatym życiorysie, w którym splata się działalność naukowa, kulturalna i polityczna. Absolwent studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim w 1990 roku, kontynuował swoją edukację na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, zdobywając w 1993 roku dyplom studiów podyplomowych.

Po zakończeniu nauki podjął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie do 2007 roku prowadził zajęcia z dziennikarstwa. W międzyczasie, w latach 1990–1994, angażował się jako publicysta i redaktor w kwartalniku “Fronda”, a później pracował dla Radia Wrocław. Jako reżyser filmowy, Braun ma w dorobku ponad 20 tytułów, a jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest film dokumentalny “Plusy dodatnie, plusy ujemne” z 2005 roku, skupiający się na relacjach Lecha Wałęsy z SB. Ponadto, jest współtwórcą telewizyjnych cykli, takich jak “Stół z powyłamywanymi nogami” oraz “Errata do biografii”, które ujawniają agenturalne wątki w życiorysach znanych postaci polskiej sceny publicznej. Jego aktywność publicystyczna obejmuje współpracę m.in. z miesięcznikiem “Opcja na Prawo” i dwumiesięcznikiem “Magna Polonia”.

Działalność polityczna Grzegorza Brauna rozpoczęła się już w latach 80., gdzie współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy. Ze względu na swoją opozycyjną postawę, był obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Brał aktywny udział w strajkach studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1988–1989 oraz działał w ruchu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Jego zaangażowanie polityczne obejmuje próby kandydowania w wyborach, m.in. jako kandydat Unii Polityki Realnej do Senatu w 2007 roku. W 2010 roku poparł Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, a w 2015 roku sam ubiegał się o urząd Prezydenta RP, zajmując 8. miejsce spośród 11 kandydatów.

W kolejnych latach Braun kontynuował swoją aktywność polityczną, biorąc udział w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2019 roku, po wyborach prezydenckich, założył inicjatywę o nazwie “Pobudka”, która postawiła sobie za cel realizację programu pracy na rzecz wolności, bezpieczeństwa i emancypacji Polaków. Jako członek rad nadzorczych fundacji Osuchowa i “Ojczyzna, Rodzina, Własność”, Braun aktywnie działał również poza sferą polityki.

Poglądy polityczne Grzegorza Brauna są znaczące i stanowią przedmiot debat publicznych. Jego postawa opiera się na konserwatywnych wartościach, popierając tradycyjną naukę Kościoła katolickiego w kwestiach moralnych, zakaz aborcji i zapłodnienia in vitro. Jest zwolennikiem kary śmierci dla określonych grup przestępców oraz monarchistą, krytykującym demokrację. Jego poglądy dotyczące wolności obyczajowej były zmienne, a stanowisko wobec aktów homoseksualnych ewoluowało od akceptacji do popierania ich karania. Ponadto, Braun jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, zwanej przez niego “eurokołchozem”. W kwestiach gospodarczych opowiada się za zasadą pomocniczości, postulując minimalną ingerencję państwa, z wyjątkiem obszarów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Jego zdaniem, państwo powinno chronić przed monopolami i kartelami.

Grzegorz Braun nie unikał również kontrowersji w kontekście pandemii COVID-19. Zaprzeczał istnieniu pandemii, co spotkało się z krytyką społeczną. Aktywnie uczestniczył w protestach przeciwko obostrzeniom i interweniował w obronie przedsiębiorców otwierających swoje lokale podczas pandemii, konsekwentnie odmawiając zakrywania ust i nosa.

W 2022 roku Braun dołączył do sygnatariuszy Apelu o pokój w Europie Środkowej, wyrażając swoje stanowisko w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Jego uczestnictwo w tym wydarzeniu zostało jednak uznane za proputinowskie przez niektóre media.

W sumie, życiorys Grzegorza Brauna ukazuje splot różnorodnych doświadczeń, od edukacyjnych i kulturalnych, po zaangażowanie w politykę oraz aktywność publicystyczną. Jego zróżnicowane poglądy i kontrowersyjne stanowiska sprawiają, że pozostaje on postacią w centrum uwagi i dyskusji publicznej.

Grzegorz Braun – pochodzenie

Grzegorz Braun jest Polakiem. Jego narodowość to polska. Braun, urodzony w Polsce, identyfikuje się jako obywatel tego kraju. Jego pochodzenie kulturowe i narodowe związane jest z Polską, co podkreśla jego tożsamość. Jest reprezentantem społeczeństwa polskiego, związanego z historią, tradycją i kulturą tego kraju. Tożsamość narodowa Grzegorza Brauna jest integralną częścią jego życia i świadomości, a jego polskie pochodzenie stanowi istotny element jego tożsamości. Jako Polak, Braun uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym Polski, wpisując się w kontekst narodowy i kulturowy swojego kraju. Jego związki z Polską obejmują zarówno aspekty formalne, jak obywatelstwo, jak i głębsze, emocjonalne powiązania z historią i dziedzictwem narodowym.

Grzegorz Braun – wykształcenie

Grzegorz Braun zdobył wykształcenie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1990 roku ukończył studia polonistyczne. Po uzyskaniu dyplomu, podjął pracę na tej samej uczelni, gdzie prowadził zajęcia z dziennikarstwa przez kolejne 17 lat, do 2007 roku. W trakcie swojej edukacyjnej ścieżki rozwijał się również na Uniwersytecie Śląskim, gdzie w 1993 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Radia i Telewizji.

Jego związek z Uniwersytetem Wrocławskim rozpoczął się od studiów polonistycznych, które stanowiły fundament jego edukacji humanistycznej. Następnie, jako wykładowca, dzielił się swoją wiedzą z zakresu dziennikarstwa z kolejnymi pokoleniami studentów tej renomowanej uczelni. Równolegle, zdobywał doświadczenie na Uniwersytecie Śląskim, wzbogacając swoje kwalifikacje studiami podyplomowymi na Wydziale Radia i Telewizji.

Dzięki tym krokom w obszarze edukacji, Grzegorz Braun nie tylko poszerzał swoją wiedzę, ale także przyczyniał się do kształtowania umiejętności kolejnych studentów. Jego ścieżka akademicka stanowi istotny element jego życiorysu, podkreślając zaangażowanie w rozwój osobisty oraz chęć dzielenia się wiedzą z młodym pokoleniem.

Grzegorz Braun – przodkowie

Pradziadek Grzegorza Brauna, Karol Braun (1868 – 1935), pochodził z Tarnowa, gdzie urodził się i pracował jako notariusz. Jego korzenie sięgały rodziny Józefa Brauna (ok. 1803 – ok. 1870), urzędnika skarbowego. W owym czasie zawód notariusza nie był szczególnie powszechny wśród Polaków. Z dokumentów gminy żydowskiej w Tarnowie wynika, że Braunowie byli obecni w licznych dziedzinach, zwłaszcza w sferze urzędniczej i prawnej.

W archiwach gminy żydowskiej można odnaleźć dziesiątki nazwisk Braunów, co potwierdza ich znaczącą obecność w społeczności. Żydowscy mieszkańcy Tarnowa angażowali się także w działalność społeczną, pełniąc rolę fundatorów szkoły żydowskiej oraz posiadając szwalnie.

Karol Braun przyszedł na świat w domu przy tarnowskim Burku, stanowiącym wówczas część dzielnicy żydowskiej. Dąbrowa Tarnowska, podobnie jak Tarnów, była miejscem intensywnego osadnictwa Żydów w XVII wieku. Szczególnie godna polecenia jest odrestaurowana synagoga w tym regionie, stanowiąca piękny przykład zabytkowej architektury. Przeszłość rodziny Braunów, z korzeniami sięgającymi Tarnowa, stanowi istotny element dziedzictwa Grzegorza Brauna, ukazujący związek z historią i kulturą tego regionu.

Grzegorz Braun – rodzina

Grzegorz Braun jest częścią zróżnicowanej rodziny, która obejmuje różne pokolenia i relacje. Jego małżonka to Aleksandra Gruziel, a razem tworzą swoją jednostkową jednostkę rodzinną. Wśród potomstwa znajdują się dzieci, a mianowicie Juliusz, Kazimierz, Monika i Zofia Braun. Rodzina Brauna jest bogata w różnorodność, a każde z osobistych doświadczeń i perspektyw wnosi coś unikalnego do ich wspólnego życia.

Warto zwrócić uwagę na obecność dwóch Juliuszów w rodzinie, co może sugerować przekazywanie imion przez pokolenia lub ukazywać szczególne znaczenie w rodzinnych tradycjach. Michał Braun to kolejne imię zapisane w rodowodzie Grzegorza Brauna, co podkreśla wielopokoleniową strukturę jego rodziny.

Rodzina Brauna zdaje się być ważnym elementem dla niego, uzupełniając jego życie zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Poprzez swoje relacje rodzinne, Grzegorz Braun integruje różnorodność doświadczeń i perspektyw, co może wpływać na jego podejście do kwestii społecznych i kulturowych.

Grzegorz Braun – żona

Grzegorz Braun zawarł związek małżeński z Aleksandrą Gruziel 6 grudnia 2014 roku w kościele św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, korzystając z nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Panna młoda, Aleksandra Gruziel, jest montażystką filmową, specjalizującą się między innymi w produkcjach autorstwa swojego męża. Uroczystość ślubna odbyła się w wyjątkowym miejscu, co dodatkowo uwydatniało ich związek.

Grzegorz Braun i Aleksandra Gruziel doczekali się dwójki dzieci, co stanowi istotny element ich życia rodzinnego. Jako montażystka filmowa, Aleksandra wnosi swoje umiejętności i doświadczenie do projektów filmowych, często współpracując z mężem. Ich wspólna podróż małżeńska obejmuje zarówno życie zawodowe, jak i prywatne, co tworzy spójną jedność ich związku.

Poprzez ślub w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Grzegorz Braun i Aleksandra Gruziel manifestują swoją więź w sposób symboliczny i duchowy. To partnerstwo nie tylko przynosi owoc w postaci rodziny, ale również wspólnego zaangażowania w dziedzinę filmu, co nadaje ich relacji dodatkowy wymiar.

Grzegorz Braun – dzieci

Według relacji mediów, Grzegorz i Aleksandra Braunowie są rodzicami dwójki dzieci, których prywatność starannie chronią, co utrudnia pozyskanie o nich szczegółowych informacji. Dziennikarze dotarli jednak do pewnych danych na temat ich potomstwa. Syn pary, Aleksander Wincenty, przyszedł na świat w 2016 roku, a ceremonia jego chrztu miała miejsce w ramach nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Braunowie konsekwentnie kładą nacisk na ochronę prywatności swoich dzieci, co przyczynia się do niewielkiej dostępności informacji na ich temat. Ich decyzja w kwestii rodziny ukazuje ich troskę i zaangażowanie w zapewnienie dziecku spokoju i prywatności w świetle publiczności.

Aleksander Wincenty, będąc synem pary, odbył swój chrzest w szczególny sposób, co może odzwierciedlać głębokie wartości i przekonania rodziny Braunów. Ich zdolność do utrzymania prywatności dzieci w środku życia publicznego jest wyrazem ich zobowiązania do zabezpieczania rodziny przed nadmierną eksponacją medialną.

Grzegorz Braun – gdzie mieszka?

Grzegorz Braun wydaje się mieszkać we Wrocławiu, a według informacji zamieszczanych na forach internetowych, wskazuje się, że jego miejsce zamieszkania znajduje się na Wielkiej Wyspie, w dzielnicy Biskupin. Wielka Wyspa, będąca jednym z obszarów Wrocławia, jest miejscem, które Braun wybrał na swoje miejsce zamieszkania.

Dokładna lokalizacja na dzielnicy Biskupin sugeruje, że Braun jest związany z konkretnym obszarem we Wrocławiu. Dzielnica Biskupin jest znanym rejonem w mieście, co może wpływać na jego codzienne życie oraz integrowanie się z lokalną społecznością.

Reklama