EKUZ – co to jest, jak działa, ile się czeka na wydanie, jak wyrobić, ile kosztuje?

EKUZ - co to jest, jak działa, ile się czeka na wydanie, jak wyrobić, ile kosztuje (1)

Ubezpieczenie turystyczne to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia ochronę podczas wyjazdów zagranicznych. Zazwyczaj obejmuje ono różne rodzaje ryzyk, takie jak nieoczekiwane koszty leczenia, koszty leczenia transportem medycznym, koszty rezygnacji z wyjazdu lub opóźnienia lotu, a także inne ryzyka związane z podróżowaniem. W Polsce pojawia się rozwiązanie w postaci Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w związku z licznymi pytaniami, jakie pojawiają się na łamach naszego portalu, postanowiliśmy przybliżyć bliżej temat związany z EKUZ. Sprawdzimy co to jest, jak działa, ile się czeka na wydanie i podpowiemy jak wyrobić taką kartę.

EKUZ – co to jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (skrót EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej, warto również uwzględnić fakt, że można stosować ja w takich krajach jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria podczas podróży turystycznych lub w celach niezwiązanych z pracą. Karta ta jest ważna tylko dla osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w kraju swojego zamieszkania. W Polsce EKUZ wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Karta ta nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, a jedynie umożliwia korzystanie z publicznej służby zdrowia w wyżej wymienionych krajach. Nie obejmuje ona również kosztów transportu medycznego ani pobytu w hotelach i pensjonatach. Warto więc zawsze zabrać ze sobą ubezpieczenie turystyczne, które zapewni dodatkowe korzyści i pokryje koszty nieobjęte kartą EKUZ.

EKUZ – jak działa?

W takim razie, jak działa karta EKUZ? Aby skorzystać z EKUZ w innym kraju UE, należy udać się do publicznej placówki służby zdrowia, czyli do szpitala czy przychodni, i tym samym okazać kartę oraz dokument potwierdzający tożsamość. Wówczas można skorzystać z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak mieszkańcy danego kraju. Należy pamiętać, że karta EKUZ uprawnia do korzystania z publicznej służby zdrowia, a nie z prywatnych placówek medycznych.

Dodatkowo warto uwzględnić fakt, że EKUZ nie obejmuje wszystkich świadczeń zdrowotnych i nie zawsze będzie wystarczająca, szczególnie w przypadku poważnych chorób czy poważniejszych wypadków. W związku z tym zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, które zapewni dodatkową ochronę.

EKUZ ważna jest tylko dla osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w kraju swojego zamieszkania. Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek w wyznaczonym do tego miejscu, takim jak oddział Narodowego Funduszu Zdrowia lub jest również możliwość złożenia wniosku przez internet. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a karta jest bezpłatna. Ważność karty jest różna w zależności od kraju, w którym się ją wydaje, ale zazwyczaj wynosi od 3 do 5 lat. Karta EKUZ jest bardzo przydatna podczas podróży po krajach UE, ponieważ umożliwia korzystanie z publicznej służby zdrowia w razie nieprzewidzianych sytuacji.

EKUZ – ile się czeka na wydanie?

Kolejnym popularnym pytanie jest to, ile się czeka na wydanie karty EKUZ? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatna i można ją otrzymać osobiście lub przez pełnomocnika w wyznaczonym do tego miejscu, takim jak oddział Narodowego Funduszu Zdrowia lub przez internet. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a karta jest całkowicie bezpłatna.

Czas oczekiwania na wydanie karty EHIC jest różny i zależy od wielu czynników, takich jak sposób złożenia wniosku, obłożenie pracą w danej placówce czy ilość wniosków oczekujących na rozpatrzenie. W większości przypadków wydanie karty zajmuje do 5 dni, ale mogą być też sytuacje, w których proces ten trwa dłużej i zdarzają się sytuacje, że na EKUZ czeka się do 2-3 tygodni.

Jeśli potrzebujesz szybko otrzymać kartę EHIC, warto złożyć wniosek przez Internet. Można też skontaktować się z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w swoim miejscu zamieszkania i zapytać o aktualny czas oczekiwania na wydanie karty. 

EKUZ – jak wyrobić?

Jak wyrobić EKUZ? Aby wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy złożyć wniosek w wyznaczonym do tego miejscu, czyli w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a karta jest bezpłatna.

Aby złożyć wniosek o EHIC, należy przygotować następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport.
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w kraju zamieszkania.

W przypadku składania wniosku przez internet, należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia i wypełnić formularz online. Po wypełnieniu formularza należy wydrukować go, podpisać i dostarczyć do wyznaczonej placówki, takiej jak oddział NFZ lub urząd miasta lub gminy.

Poniżej umieszczamy instrukcję znajdującą się na oficjalnej stronie NFZ gov pl.

Przedłużenie karty EKUZ przez Internet

Aby przedłużyć EKUZ przez Internet, należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia i złożyć wniosek o wydanie nowej karty. Wniosek można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika. Należy wypełnić formularz online i wydrukować go, a następnie podpisać i dostarczyć do wyznaczonej placówki, takiej jak oddział NFZ lub urząd miasta lub gminy.

Jeśli składasz wniosek osobiście, możesz udać się do wyznaczonej placówki, takiej jak oddział NFZ lub urząd miasta lub gminy, i tam złożyć wniosek i okazać wymagane dokumenty. 

EKUZ – dla dziecka wniosek

Aby uzyskać EKUZ dla dziecka, należy złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub w jednym z oddziałów NFZ wymienionych na stronie internetowej funduszu. Wniosek można złożyć osobiście lub przez Internet, a do wniosku należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (np. legitymację ubezpieczeniową lub odpis polisy ubezpieczeniowej) oraz dowód osobisty dziecka. Po złożeniu wniosku EKUZ zostanie wysłana pocztą do adresu wskazanego we wniosku.

EKUZ – ciekawostki 

Oto kilka ciekawostek dotyczących Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ):

  • EKUZ nie jest wymagana w przypadku krótkich wizyt w wyżej wymienionych krajach. Jeśli planujesz wyjazd trwający mniej niż 3 miesiące, nie musisz występować o EKUZ, ale warto zabrać ze sobą dowód ubezpieczenia zdrowotnego, by ewentualnie udowodnić swoje ubezpieczenie w razie potrzeby.
  • EKUZ nie jest ważna w krajach, które nie są członkami UE , poza wyjątkiem Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Jeśli planujesz wyjazd do kraju spoza UE, musisz zadbać o dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.
  • EKUZ nie obejmuje wszystkich usług zdrowotnych. Niektóre usługi, takie jak leczenie szpitalne czy leczenie stomatologiczne, mogą być objęte limitami lub dodatkowymi opłatami.
  • EKUZ nie zwalnia z konieczności posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, w którym się znajdujesz. Jeśli przebywasz w kraju UE lub w takich krajach, jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria dłużej niż 3 miesiące, musisz zarejestrować się jako mieszkaniec i opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym kraju.
  • EKUZ nie zwalnia z konieczności posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w kraju pochodzenia. Jeśli wracasz do kraju po przebywaniu za granicą, musisz ponownie ubezpieczyć się w swoim kraju zamieszkania.

EKUZ – ile kosztuje?

EKUZ jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w Polsce. Nie pobiera się żadnych opłat za wydanie tego dokumentu ani za korzystanie z usług zdrowotnych w krajach UE i w takich krajach, jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Reklama