Przekazanie do lokalnego urzędu pocztowo celnego – o co chodzi?

Przekazanie do lokalnego urzędu pocztowo celnego - o co chodzi

Paczki podlegają losowym kontrolom, na które przewoźnik nie ma wpływu. W niektórych krajach organy celne informują, że taka kontrola może trwać do 21 dni, co jest istotne, ponieważ przesyłki w trakcie kontroli celnej nie podlegają reklamacji z powodu opóźnień w dostawie. Kontrolę mogą przeprowadzać zarówno przewoźnicy, jak i służby celne, a decyzje nie muszą być uzasadniane. W Polsce paczki eksportowe zazwyczaj przechodzą kontrolę, która polega na prześwietleniu przesyłki, jednak w kraju docelowym może zostać przeprowadzona szczegółowa kontrola celna, obejmująca zarówno prześwietlenie, jak i rewizję paczki. Ważne jest zrozumienie, że procedury te są nieuniknione i mogą wpłynąć na czas dostawy, a reklamacje z tego powodu są wykluczone. Ostatecznie, proces kontroli jest nieprzewidywalny, a paczki mogą być poddane różnym środkom bezpieczeństwa, zarówno na etapie wywozu, jak i przy imporcie.

Czy każda paczka przechodzi przez urząd celny?

Tak, każda przesyłka może zostać zatrzymana przez urząd celny, zwłaszcza gdy występują rozbieżności między zadeklarowaną wartością towaru a jego rzeczywistą wartością. Ważne jest zrozumienie, że proces przewożenia paczek obejmuje kontrolę celno-skarbową, która ma na celu sprawdzenie zgodności przesyłki z deklaracją celna oraz ocenę wartości towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, urząd celny może zatrzymać paczkę w celu dalszej weryfikacji. Szczególnie istotne jest to w kontekście towarów, które mogą podlegać ograniczeniom lub wymagać specjalnych pozwoleń czy kontroli, na przykład ze względu na ich charakter czy potencjalne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że niektóre rodzaje towarów mogą być niedopuszczalne do przewozu bez odpowiednich uprawnień. Dlatego też, każda paczka, niezależnie od swojej zawartości, może być poddana procedurom kontroli celnej, co ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami i bezpieczeństwem przesyłki.

Przekazanie do lokalnego urzędu pocztowo celnego – o co chodzi?

Kiedy zauważysz taki status swojej przesyłki, nie ma potrzeby się niepokoić. Oznacza to jedynie, że Twoja paczka została przekazana do procesu tzw. oclenia. Taka sytuacja jest normalna, zwłaszcza gdy przesyłka pochodzi spoza kraju, ale niestety może znacząco opóźnić dostarczenie paczki o nawet 2 tygodnie.

Gdy przesyłka zostaje zatrzymana w celu odprawy celnej, sytuacja może się trochę skomplikować, ale nadal istnieje rozwiązanie. W takich przypadkach Urząd Celny skontaktuje się z Tobą listownie, prosić będąc o udzielenie dokładnych informacji na temat zawartości paczki. Najlepszym rozwiązaniem jest udzielenie odpowiedzi drogą mailową, chyba że zostaniesz poproszony o osobiste przedstawienie wyjaśnień. W mailu warto udokumentować swoje zakupy, przesyłając screeny, skany faktur, a nawet podanie swojego numeru PESEL.

Po udzieleniu odpowiedzi możesz oczekiwać na swoją przesyłkę przez około 3 tygodnie, chociaż czas oczekiwania może być trochę dłuższy. W tej fazie listonosz poprosi Cię także o uregulowanie należności z tytułu VAT. Warto pamiętać, że bez uregulowania tych opłat nie będziesz mógł odebrać swojej paczki.

Podsumowując, przekazanie paczki do lokalnego urzędu pocztowo-celnego jest standardowym procesem dla przesyłek międzynarodowych, a wszelkie utrudnienia wynikające z odprawy celnej można skutecznie rozwiązać poprzez współpracę i udzielenie niezbędnych informacji w odpowiedzi na zapytania Urzędu Celny.

Reklama