Zwolnienie przesyłki do doręczenia ZCPP – o co chodzi?

Zwolnienie przesyłki do doręczenia ZCPP - o co chodzi

Od 1 lipca bieżącego roku zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o VAT, wprowadzające tzw. pakiet VAT dla e-commerce. W rezultacie nasza Spółka zyskała dodatkowe zobowiązania z zakresu celno-podatkowego. Poczta Polska stała się centralnym podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych w imieniu odbiorcy przesyłki, pełniąc rolę tzw. przedstawiciela pośredniego.

Nowelizacja ta wprowadza szereg regulacji mających na celu usprawnienie opodatkowania transakcji e-commerce oraz zwiększenie skuteczności kontroli celno-podatkowej. Poczta Polska, działając jako przedstawiciel pośredni, podejmuje się zgłaszania celnych formalności na korzyść odbiorcy, eliminując tym samym konieczność bezpośredniego zaangażowania Spółki w ten proces.

Nowe obowiązki celno-podatkowe nakładają pewne wyzwania, ale jednocześnie stanowią krok w kierunku uproszczenia procedur celnych dla przedsiębiorców uczestniczących w handlu elektronicznym. Działania Poczty Polskiej jako przedstawiciela pośredniego mają na celu ułatwienie przestrzegania nowych przepisów przez naszą Spółkę, co jest istotne dla skutecznego funkcjonowania w zmieniającym się środowisku regulacyjnym.

Co to jest ZCPP Poczta Polska?

W celu efektywnej implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej, został stworzony system do składania Zgłoszeń Celnych Przywozowych Pocztowych (ZCPP) przez Pocztę Polską. Ten system sprawnie komunikuje się z Platformą Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, co umożliwia płynny przepływ informacji i danych związanych z celno-podatkowymi procedurami przywozowymi.

ZCPP Poczta Polska jest dedykowanym narzędziem, dostosowanym do wymagań nowych unijnych regulacji dotyczących zgłaszania celnych formalności w zakresie przesyłek pocztowych. System ten pełni kluczową rolę w usprawnieniu procesów celno-podatkowych, umożliwiając składanie zgłoszeń w sposób elektroniczny, co przyczynia się do efektywności i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Zwolnienie przesyłki do doręczenia ZCPP – o co chodzi?

Aby umożliwić skuteczne procedury celne dla przesyłek pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, konieczne jest zgłoszenie ich do procedury dopuszczenia do obrotu oznaczonej kodem 4000. W ramach tej usługi możliwe jest dokonanie zgłoszenia celnego przesyłek o różnej wartości, uwzględniając specyfikę obrotu pocztowego i kurierskiego. Przesyłki o wartości do 150 EUR, niezależnie od rodzaju obrotu, podlegają tej procedurze, podczas gdy te o wartości od 150 do 1.000 EUR dotyczą wyłącznie obrotu pocztowego.

Korzystając z usługi, otrzymasz Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC), co potwierdza prawidłowe zgłoszenie przesyłki do procedury celnej. Wszystkie formalności związane z tym procesem przeprowadzane są elektronicznie poprzez przesłanie odpowiednich komunikatów do AIS/e-COMMERCE, będącego częścią systemu do obsługi zgłoszeń celnych przywozowych.

Dwa kluczowe komunikaty to ZC215H6, stosowany dla przesyłek pocztowych o wartości od 150 do 1.000 EUR w obrębie obrotu pocztowego, oraz ZC215H7, przewidziany dla przesyłek pocztowych i kurierskich o wartości do 150 EUR. Warto zaznaczyć, że komunikaty inne niż te dwie kategorie obsługiwane są przez system AIS/IMPORT.

Warto podkreślić, że komunikat ZC215H6 może być wysyłany jedynie w obrocie pocztowym przez operatora wyznaczonego, czyli w Polsce przez Pocztę Polską S.A. Obsługa przesyłek e-commerce odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, eliminując konieczność skanowania papierowych zgłoszeń.

W przypadku niepewności co do statusu zamówionej przesyłki, zaleca się kontakt z operatorem pocztowym lub kurierskim, który dostarczał przesyłkę. To umożliwi ustalenie lokalizacji przesyłki w Polsce oraz omówienie szczegółów dotyczących dalszych kroków związanych z odprawą celną importowanego towaru.

Zwolnienie przesyłki do doręczenia ZCPP – co to znaczy?

Za realizację czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia celnego, Poczta Polska nałożona opłatę pocztową w wysokości 8,50 zł. Warto zaznaczyć, że ta opłata jest obowiązkowa, nawet w sytuacji, gdy nie wystąpiła potrzeba naliczenia należności celno-podatkowych.

Zwolnienie przesyłki do doręczenia ZCPP oznacza, że Poczta Polska nie pobiera tej opłaty w przypadku określonych przesyłek. Jednakże, nawet jeśli w konkretnym przypadku nie zachodzi konieczność naliczenia dodatkowych opłat celno-podatkowych, opłata pocztowa w wysokości 8,50 zł pozostaje wymagana za samo dokonanie zgłoszenia celnego. To oznacza, że proces ten wiąże się z ustalonymi kosztami, niezależnie od ewentualnych należności celno-podatkowych, które w danym przypadku mogą być zwolnione.

Zwolnienie przesyłki do doręczenia ZCPP stanowi więc wyjątek od ogólnej zasady nałożenia opłaty pocztowej, eliminując jej wymagalność tylko w określonych sytuacjach, gdzie przesyłka spełnia konkretne kryteria zwolnienia. W praktyce oznacza to, że niektóre przesyłki, pomimo przekroczenia granicy wartościowej, mogą być zwolnione z tej opłaty, co stanowi ważny element procedur celnego zgłaszania.

Reklama