Jak zwracać się do lekarza na wizycie, w mailu, do ordynatora i dr hab?

Jak zwracać się do lekarza na wizycie, w mailu, do ordynatora i dr hab (2)

Lekarz to osoba, która może zajmować się szeroko pojętymi specjalizacjami medycznymi począwszy od diagnostyki, obszernym leczeniem i profilaktyką chorób. Przede wszystkim lekarze znajdują zatrudnienie w różnych dziedzinach medycyny, takich jak np: pediatria, chirurgia, neurologia, czy onkologia. Aby zostać lekarzem, trzeba ukończyć szkołę medyczną i zdać państwowy egzamin lekarski, choć należy mieć na uwadze fakt, że ejst to bardzo trudna droga. Lekarze są odpowiedzialni za prowadzenie badań pacjentów, diagnozowanie chorób i zapisywanie leków oraz zaleceń dotyczących dalszego leczenia. Są również odpowiedzialni za nadzorowanie postępów choroby pacjenta i dostosowywanie leczenia do jego potrzeb.

Wizyta u lekarza czasami bywa nieprzyjemna choć zawsze konieczna. Wiele osób na łamach naszego portalu zadaje pytania, które odnoszą się do tego, jak zwracać się do lekarza podczas klasycznej wizyty i w mailu. Natomiast studenci medycyny zastanawiają się nad tym, jak zwracać się do lekarza dr habilitowanego, docenta, ordynatora. Jak jest w przypadku lekarza bez doktoratu? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w dalszej części wpisu.

Jak zwracać się do lekarza?

W takim razie, jak zwracać się do lekarza? Warto pamiętać, że lekarze są specjalistami w swojej dziedzinie i powinni być traktowani z szacunkiem, praca lekarza nie jest łatwym kawałkiem chleba i jest to niezwykle odpowiedzialna i stresująca praca. W związku z tym  podczas wizyty u lekarza należy zwracać się do niego z należytą formą grzecznościową.

W każdym kraju najczęściej stosuje się inne formy, w Polsce najczęściej stosuje się formę “Panie doktorze” lub “Pani doktor” przed nazwiskiem lekarza, np. “Dzień dobry, panie doktorze”, “Proszę mi powiedzieć, jak mam stosować te leki, pani doktor”. Jeśli lekarz ma tytuł profesora, można zwracać się do niego lub niej za pomocą tytułu “profesorze” lub “profesor”.

Wielu lekarzy preferują to, aby zwracać się do nich klasycznie po imieniu, szczególnie jeśli pacjent jest młodszy lub jeśli lekarz i pacjent są dobrze się znają. W takim przypadku można zwracać się do lekarza po imieniu, np. “Dziękuję za pomoc, Rafale”. Innym sposobem jest najzwyczajniej w świecie zapytać się wprost, w jaki sposób zwracać się do lekarza, zanim zaczniemy do niego lub niej mówić po imieniu.

Sprawdź również – Jak zwracać się do dentysty i lekarza stomatologa? Jaka jest różnica między nimi?

Jak zwracać się do lekarza w mailu?

Kolejna kwestia odnosić się będzie do odpowiedzi na pytanie, jak zwracać się do lekarza w mailu. W mailu do lekarza najlepiej zwracać się z szacunkiem, ale bez zbytniej przesady. Można użyć formy “Szanowny Panie doktorze” lub “Szanowna Pani doktor”. Jeśli nie znamy imienia lekarza lub nie chcemy go używać z różnych względów, możemy też po prostu napisać “Drogi doktorze” lub “Szanowny doktorze”. Ważne jest to, aby pamiętać o tym, że lekarz to osoba, która ma duże doświadczenie i wiedzę, więc należy do niej zwracać się z należytym szacunkiem.

Jak zwracać się do lekarza dr hab?

Innym pytaniem często zadawanym przez studentów jest to, jak zwracać się do lekarza dr hab. Tutaj odpowiedź jest prosta, można zwracać się do lekarza z tytułem “dr hab.” poprzez użycie pełnego tytułu zawodowego, czyli “Doktorze habilitowany”, “Panie doktorze habilitowany”, lub “Pani doktor habilitowana”. Można również użyć skróconej formy, takiej jak “Doktorze”. Tak, jak w innych przypadkach, należy zawsze pamiętać o tym, aby zwracać się do lekarza z szacunkiem i uprzejmością, niezależnie od tego, jakie relacje panują między Wami.

Jak zwracać się do lekarza ordynatora?

Ordynator to lekarz, który pełni funkcję wyższą kierownika oddziału lub kliniki w szpitalu, wszystko zależy od rodzaju struktury oddziału. Przede wszystkim ordynator odpowiada najczęściej za organizację pracy oddziału i zarządzanie nim, a także za opiekę nad pacjentami i nadzór nad pracą pozostałych lekarzy i pielęgniarek na oddziale. Ordynator jest również odpowiedzialny za koordynowanie współpracy między różnymi specjalnościami medycznymi, a także za współpracę z innymi oddziałami szpitala. 

Jak zatem zwracać się do lekarza ordynatora? Jeśli chcesz zwracać się do lekarza ordynatora, można używać klasycznie tytułu “doktor” lub “pan/pani doktor”. Można również użyć pełnego imienia i nazwiska lekarza ordynatora. W niektórych przypadkach może być również odpowiednie używanie tytułu “ordynator”

Sprawdź również – Jak zwracać się do pielęgniarki? Dlaczego na pielęgniarki mówi się „siostry”?

Jak zwracać się do lekarza docenta?

Niewiele osób wie o tym, kim jest docent i jak zwracać się do takiej osoby. Docent to osoba, która posiada stopień naukowy i jest zatrudniona w szkole wyższej lub instytucie naukowym. W Polsce tytuł docenta można uzyskać po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego i przedstawieniu odpowiedniej rozprawy habilitacyjnej. Docent jest zwykle zatrudniony jako wykładowca akademicki i ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz prowadzenia badań naukowych. Tytuł docenta jest wyższy niż tytuł adiunkta, ale niższy niż profesora.

W niektórych krajach zwracanie się do lekarza docenta może mieć inny charakter. W Polsce zwracanie się do lekarza docenta najczęściej odbywa się poprzez użycie zwrotów “Pan/pani profesor” lub “Pan/pani docent”. Można też użyć pełnego tytułu naukowego. W rozmowie z takim lekarzem należy zwracać się do niego z szacunkiem co jest oczywistością, np. “Proszę Pana profesora”, “Szanowny Panie docencie”. W oficjalnych sytuacjach, takich jak wizyty w gabinecie lekarskim lub podczas konferencji naukowych, zaleca się używanie pełnych tytułów naukowych i zwracanie się do lekarza docenta per “Panie profesorze” lub “Pani docent”.

Jak zwracać się do lekarza bez doktoratu?

W Polsce lekarze bez doktoratu nie mają tytułu, w związku z tym najlepiej zwracać się do takich osób zwrotami “Panie lekarzu” lub “pani lekarko”. Można również zwracać się do nich po imieniu, jeśli są to osoby, które dobrze znacie. Warto jednak pamiętać, że lekarze bez doktoratu są również profesjonalistami i należy do nich odnosić się z szacunkiem. Jeśli nie jesteś pewien, jak zwracać się do lekarza bez doktoratu, możesz po prostu zapytać o to, jak chciałby, aby się do takiej osoby zwracać, jest takie powiedzenie “kto pyta, nie błądzi”.

Reklama