NRD i RFN – jakie są różnice?

NRD i RFN - jakie są różnice?

Po zakończeniu II wojny światowej Niemcy zostały podzielone na dwie strefy okupacyjne: zachodnią, która została zajęta przez armie alianckie (USA, Wielka Brytania, Francja i ZSRR) i wschodnią, która została zajęta przez ZSRR. Te dwie strefy okupacyjne później stały się odrębnymi państwami: Republiką Federalną Niemiec (RFN) i Niemiecką Republiką Demokratyczną (NRD).

W RFN proces demokratyzacji rozpoczął się już podczas okupacji alianckiej, kiedy to wprowadzono nowe przepisy prawne i ustanowiono wolne wybory. W 1949 roku RFN została ustanowiona jako demokratyczne państwo prawne oparte na Konstytucji z 1949 roku, zwanej także “Grundgesetz”. W NRD proces ten przebiegał inaczej, ponieważ kraj ten został stworzony przez ZSRR jako państwo komunistyczne z silnym wpływem Moskwy. Po zakończeniu II wojny światowej Niemcy zostały także zmuszone do odszkodowań wojennych na rzecz państw, które ucierpiały w wyniku działań wojennych Niemiec. Wiele miast w Niemczech zostało zbombardowanych i zniszczonych podczas wojny, a wielu Niemców straciło swoje mieszkania i dobytek. W latach 1950-tych i 1960-tych Niemcy Zachodnie doświadczyły gwałtownego wzrostu gospodarczego, zwanego “Cud nad Renem”, co przyczyniło się do szybkiej odbudowy kraju i poprawy warunków życia dla jego mieszkańców.

W dzisiejszym wpisie poruszymy istotną kwestię związaną z tym jakie występują różnice między NRD i RFN.

Niemiecka Republika Demokratyczna – co to jest?

Niemiecka Republika Demokratyczna ( z niemieckiego: Deutsche Demokratische Republik, DDR) było państwem komunistycznym, które istniało w Europie Środkowej w latach 1949-1990. NRD zostało utworzone po II wojnie światowej i składało się z terytoriów, które znajdowały się na wschód od rzeki Odry. NRD stało się jednym z dwóch państw niemieckich, obok Republiki Federalnej Niemiec (RFN), która została utworzona na zachodzie kraju. Polityka i gospodarka NRD były kontrolowane przez Związek Radziecki i partię komunistyczną, która rządziła w tym kraju. NRD było państwem totalitarnym, w którym wolność słowa i wolność zrzeszania się były ograniczone. W NRD obowiązywał też system nadzoru i kontroli obywateli, który miał zapobiegać dezercji i emigracji.

Gospodarka NRD była planowana centralnie i opierała się na produkcji przemysłowej. Państwo to było ważnym producentem maszyn, samochodów, sprzętu elektronicznego i innych towarów przemysłowych. Jednak gospodarka NRD była słaba i nieefektywna, a brak wolności gospodarczej i brak innowacyjności spowodowały, że kraj był w ciągłym deficycie gospodarczym. W 1989 roku doszło do rewolucji obywatelskiej w Europie Wschodniej, w wyniku której upadł komunizm w wielu krajach. W Niemieckiej Republice Demokratycznej również doszło do zmian i w czerwcu 1989 roku wprowadzono reformy, które umożliwiały swobodne wybory. W listopadzie 1989 roku otwarto granicę między RFN a NRD, co doprowadziło do połączenia obu państw w 1990 roku i utworzenia nowego państwa – czyli Niemcy.

Sprawdź również – Rybactwo a rybołówstwo – jakie są różnice?

Republika Federalna Niemiec – co to jest?

Republika Federalna Niemiec (RFN, znana także jako Niemcy Zachodnie) to państwo federalne w Europie złożone z 16 landów (krajów związkowych). RFN powstała po II wojnie światowej w wyniku podziału Niemiec na dwie strefy okupacyjne, które zostały przekształcone w państwa odrębne: RFN i NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna). RFN została ustanowiona w 1949 roku jako demokratyczne państwo prawne oparte na Konstytucji z 1949 roku, zwanej także “Grundgesetz”. Siedzibą rządu RFN było miasto Bonn, a od 1999 roku także Berlin. 

NRD i RFN – jakie są różnice?

Niemiecka Republika Demokratyczna i Republika Federalna Niemiec to dwa państwa niemieckie, które istniały w Europie Środkowej w latach 1949-1990. Oba państwa dzieliła m.in. rzeka Odra i były podzielone po II wojnie światowej.

Jedną z głównych różnic między NRD a RFN było to, że NRD było państwem komunistycznym, podczas gdy RFN było państwem demokratycznym. NRD było kontrolowane przez Związek Radziecki i partię komunistyczną, która rządziła w kraju, podczas gdy RFN było samodzielnym państwem z rządami wybieranymi w wolnych i demokratycznych wyborach.

Inną ważną różnicą było to, że NRD było państwem totalitarnym, w którym wolność słowa i wolność zrzeszania się były mocno ograniczone, podczas gdy RFN było państwem, w którym obywatele mogli swobodnie wyrażać swoje poglądy i brać udział w działalności politycznej. Gospodarka NRD była planowana centralnie i opierała się na produkcji przemysłowej, podczas gdy gospodarka RFN była gospodarką rynkową z wolnym handlem i wolnością przedsiębiorczości. Gospodarka NRD była znacznie bardziej rozwinięta i efektywna niż gospodarka NRD.

Reklama