Średni wzrost mężczyzn w Europie, Polsce, USA, Hiszpanii, Korei, Tajlandii i we Włoszech

Średni wzrost mężczyzn w Europie, Polsce, USA, Hiszpanii, Korei, Tajlandii i we Włoszech

Badania wykazują, że wzrost człowieka nie jest wyłącznie determinowany przez geny, ale również zależy od czynników środowiskowych. Wysokość człowieka jest zróżnicowana ze względu na pochodzenie, rasę, płeć i wiek. Niektórzy osiągają znacznie wyższy wzrost niż inni, np. Robert Wadlow, który był najwyższym znanym człowiekiem w historii o imponującej wysokości 271 cm. Jego niezwykły wzrost był spowodowany nadmierną produkcją hormonu wzrostu z powodu guza przysadki mózgowej, co określa się jako gigantyzm. Jednak normą dla ludzi jest wzrost w okolicach 172 cm, co zostało potwierdzone przez badania kości archeologicznych z ostatnich dwóch tysiącleci. Wnioski z badań wskazują, że czynniki środowiskowe również mają wpływ na wzrost człowieka.

Średni wzrost mężczyzn w Polsce

Według badań, Holendrzy zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem średniego wzrostu mężczyzn, którzy osiągają około 184 cm. W porównaniu z nimi, średni wzrost Polaków wynosi około 180 cm, a Polek – 165 cm. Oznacza to, że Holendrzy są wyżsi niż Polacy i kobiety w Holandii również mają wyższy wzrost niż kobiety w Polsce. 

Średni wzrost mężczyzn na świecie

W porównaniu z 1914 rokiem, globalny średni wzrost mężczyzn wzrósł z 162 do 171 centymetrów, a kobiet z 151 cm do 159 cm. Oznacza to, że przeciętny młody dorosły człowiek dzisiaj jest około 8-9 cm wyższy niż jego przodkowie sprzed 100 lat, co stanowi wzrost o około 5%. Wzrost ten związany jest ze zmianami w stylu życia, diety i warunków socjoekonomicznych, które wpłynęły na lepsze warunki zdrowotne i żywieniowe ludzi na całym świecie. W związku z tym wg nieoficjalnych źródeł wskazuje się, że średni wzrost mężczyzn na świecie wynosi około 169 cm.

Średni wzrost mężczyzn w Europie

Według badań, średni wzrost mężczyzn w Europie wynosi 176,2 cm. Oznacza to, że przeciętny mężczyzna w Europie osiąga tę wysokość. Warto jednak zauważyć, że średnia ta może się różnić w zależności od kraju czy regionu, a także zależeć od wielu czynników, takich jak pochodzenie etniczne czy środowisko. Mimo to, średni wzrost w Europie jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi częściami świata. 

Sprawdź również – Ile jest kobiet i mężczyzn na świecie? Aktualizacja 2022

Średni wzrost mężczyzn w Japonii

Badania z 2016 roku pokazały, że średni wzrost japońskich mężczyzn zwiększył się o 14,5 centymetra w okresie od końca XIX wieku do 1979 roku, co doprowadziło do osiągnięcia wysokości 171,5 centymetra. Wzrost ten był wynikiem postępujących zmian społeczno-gospodarczych oraz ulepszonych warunków życia i zdrowia w Japonii. Jednakże, warto zauważyć, że pomimo zwiększenia średniego wzrostu, Japończycy wciąż pozostają stosunkowo niżsi od innych narodów, takich jak np. Europejczycy czy Amerykanie. 

Średni wzrost mężczyzn w USA

Amerykanie, którzy od lat żyją w dobrobycie i mają dostęp do obfitości pełnowartościowego jedzenia, przestali rosnąć. Od pół wieku średni wzrost w USA utrzymuje się na stałym poziomie, który oscyluje wokół wartości 180 cm. Niektórzy eksperci uważają, że to może wynikać z pewnych czynników, takich jak zmiany w stylu życia, w tym spadek aktywności fizycznej oraz zwiększenie liczby godzin spędzanych przed ekranem, ale także z kwestii genetycznych. Mimo to, Amerykanie pozostają jednymi z najwyższych ludzi na świecie, a ich średni wzrost nadal przewyższa globalną normę.

Średni wzrost mężczyzn w Hiszpanii

W Hiszpanii, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, średni wzrost mężczyzn znacznie się zwiększył. W latach 1971-1975 wynosił on zaledwie 163 cm, a obecnie przekracza już 174 cm. Natomiast w Szwecji, w tym samym okresie czasu, średni wzrost mężczyzn zwiększył się o około 10 cm – od 170 cm do ponad 180 cm. Takie zmiany mogą wynikać z różnych czynników, takich jak zmiany w stylu życia, dietach, warunkach socjalnych, poziomie edukacji, dostępności opieki zdrowotnej czy poziomie życia. Warto podkreślić, że nadal występują różnice między krajami, regionami i grupami etnicznymi, co wynika z wielu złożonych czynników.

Średni wzrost mężczyzn w Korei

W Korei Południowej przeciętny wzrost wynosi około 174 cm, a waga to średnio 69 kg. W przypadku Korei Północnej średni wzrost to 159 cm, a informacje na temat wagi nie zostały podane.

Średni wzrost mężczyzn w Tajlandii

W Tajlandii przeciętny wzrost obywateli wynosi około 177 cm. Przeciętny wzrost człowieka jest zależny od wielu czynników, takich jak genetyka, dieta, styl życia i środowisko. W przypadku Tajlandii, gdzie przeciętny wzrost wynosi 177 cm, wpływ na to może mieć zarówno dieta bogata w białka, jak i fakt, że Tajowie są stosunkowo aktywni fizycznie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zaobserwowano także wzrost średniego wzrostu w wielu krajach, w tym w Tajlandii. Zmiany te mogą wynikać z ulepszających się warunków życia, lepszej jakości żywności oraz zmniejszenia występowania chorób związanych z niedożywieniem. Warto jednak pamiętać, że pomimo wzrostu średniego wzrostu, nadal występują znaczne różnice między krajami oraz w obrębie jednego kraju, zależnie od wieku, płci i pochodzenia etnicznego.

Średni wzrost mężczyzn we Włoszech

We Włoszech, średni wzrost mężczyzn wynosi około 176,5 cm. To jest wynik zbliżony do średniego wzrostu w Europie. Wynik ten jest zróżnicowany w zależności od regionu, jednak w całym kraju zauważalna jest tendencja do wzrostu średniego wzrostu mężczyzn. W porównaniu do przeszłości, we Włoszech obserwuje się zwiększenie średniego wzrostu, co jest wynikiem różnych czynników takich jak zdrowszy styl życia, lepsza dieta, a także postęp medyczny. Jednakże, w kraju nadal istnieją różnice w średnim wzroście między regionami oraz między wiekiem i płcią. Pomimo tych różnic, Włochy znajdują się w gronie krajów o przeciętnym wzroście mężczyzn.

Reklama