Uzasadnienie wniosku o zapomogę – co to znaczy, przykład, jednorazowa zapomoga, zapomoga losowa

Uzasadnienie wniosku o zapomogę - co to znaczy, przykład, jednorazowa zapomoga, zapomoga losowa

W obecnych czasach wiele osób zdaje się kwestionować wysokości składek, ale też sam sens istnienia zakładowych funduszów świadczeń socjlanych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych istnieje, aby zapewnić pracownikom wsparcie socjalne w trudnych momentach życiowych. Oczywiście, jasnym wydaje się być fakt, że taki fundusz nie będzie funkcjonował w każdym zakładzie pracy. Rozwiązanie praktykują przede wszystkim duże, międzynarodowe firmy, które posiadają stabilną politykę socjalną obowiązującą również w polskich oddziałach. 

Jednakże, nasi czytelnicy muszą pamiętać, iż samo funkcjonowanie funduszu oraz możliwość uzyskania zapomogi nie oznacza automatycznie jej przyznania. Aby tak się stało niezbędne będzie skonstruowanie odpowiedniego wniosku o zapomogę z prawidłowym jego uzasadnieniem. Właściwe uzasadnienie wniosku zdecydowanie przybliży szanse na uzyskanie zapomogi. W poniższym artykule przedstawimy naszym Czytelnikom przykłady i zasady konstruowania takiego uzasadnienia, jak i poradzimy czego unikać. 

Uzasadnienie zapomogi – co to znaczy?

Wiemy już, iż aby móc uzyskać zapomogę z zakładowego funduszu pracy należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z właściwym i przekonywującym uzasadnieniem. Lecz nie ma czego się bać, uzasadnienie zapomogi może wydawać się skomplikowanym tematem, ale jest jedynie prostym opisaniem swojej sytuacji i odpowiednim argumentowaniu wnioskowanego żądania. 

Co więc powinno się znaleźć w konstruowanym uzasadnieniu zapomogi? Oczywiście najpierw należy wybrać odpowiedni wniosek. Możemy napisać go sami odręcznie, a także posłużyć się gotowymi przykładami, które możemy znaleźć w sieci. Lecz jedno jest pewne, punktem wyjścia każdego uzasadnienia powinno przedstawienie byłej i obecnej sytuacji rodzinnej i życiowej oraz odniesienie się do sytuacji która wpłynęła na nie negatywnie i powód jej zaistnienia. 

Sprawdź również – Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe po ojcu? Sprawdź co robić

Uzasadnienie wniosku o zapomogę – przykład

Jeżeli boisz się konstruować wniosek o zapomogę samodzielnie, za kanwę mogą posłużyć ci liczne wzory dostępne w internecie. Uważaj jednak, aby zmienić samodzielnie wszystkie ważne dane, jak i meritum wniosku czyli powód jego sporządzenia. Należy jednak wskazać, iż wybór pomocnych wzorów w sieci jest naprawdę spory i nietrudno o dobry wniosek o zapomogę. Jedyne co pozostaje to znaleźć właściwy.

Uzasadnienie wniosku o zapomogę z powodu choroby – przykład 

Zapomoga z powodu choroby czyli zapomoga zdrowotna będzie różnić się m.in. od zapomogi losowej. Sporządzając zarówno wniosek, jak i uzasadnienie wniosku należy odwołać się do poniesionego trwałego uszczerbku na zdrowiu lub nagłego wypadku, którego skutkiem jest chwilowa utrata zdrowia i pogorszenie kondycji finansowej gospodarstwa domowego w sensie ogólnym. 

Podstawą do sporządzenia wniosku będzie przedstawienie swojej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, a także dokładne przedstawienie sytuacji, której skutkiem jest obecny stan rzeczy. Co istotne, każdy z przywoływanych faktów, jak i argumenty z nimi związane powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączonych i przedstawionych dowodach np. w zaświadczeniu lekarskim oraz historii choroby. 

Jednorazową zapomoga uzasadnienie wniosku o zapomogę – przykład

Istnieje wiele życiowych sytuacji, kiedy jednorazowa zapomoga będzie ogromną poprawą sytuacji finansowej. Niemożliwym będzie przewidzenie wszystkich losowych sytuacji, które mogą nam się przytrafić. Nie należy się więc dziwić, że uprawnieni pracownicy składają wnioski o jednorazową zapomogę. 

Analizująć bliżej części składowe wniosku o uzasadnienie w pierwszej części znajdować się powinny: miejsce sporządzenia oraz data. Pamiętajmy również o aktualnych danych pracownikach. W kluczowej części wniosku należy przedstawić sytuację faktyczną, sformułowanie prośby, a następnie szerzej uzasadnić wniosek o zapomogę. W ostatniej części należy oznaczyć i wymienić załączone dokumenty oraz złożyć własnoręczny podpis. 

Uzasadnienie wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego – przykład

Jak wskazaliśmy powyżej, dobrze sporządzony wniosek o przyznanie zapomogi wraz z solidnym uzasadnieniem zdecydowanie zwiększą szansę na jej otrzymanie. A na takim wniosku powinno zależeć pracownikowi, gdyż wysokość zapomogi może wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. 

Co jednak zrobić, gdy pomimo złożenia wniosku, zapomoga nie zostanie nam przyznana? W pierwszej kolejności należy pamiętać, aby otrzymać i zachować oficjalne uzasadnienie zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To w treści uzasadnienia znajdziemy odpowiedź na palące pytanie – dlaczego odmówiono nam przyznania tego świadczenia. Jedną z podstaw odmowy może być przekroczenie pewnych kryteriów socjalnych, jest to niestety ciężka sytuacja, gdyż wskazuje, iż zapomoga została lub zostanie wypłacona, komuś kto znalazł się po prostu w gorszej sytuacji. Jest jednak dobra wiadomość – kolejne wnioski o zapomogę można złożyć nawet po uzyskaniu odmownej odpowiedzi. 

Uzasadnienie zapomogi losowej – przykład

W ostatniej kolejności pochylimy się bliżej nad tematem zapomogi losowej czyli zapomogi połączonej z wystąpieniem pewnego zdarzenia losowego. Musimy pamiętać, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony jeżeli nie przedstawimy konkretnie i dokładnie wydarzenia które nam się przydarzyło i negatywnych skutków nim spowodowanych w stosunku do naszej sytuacji finansowej. Jako najczęstsze przykłady zdarzenia losowego wskazywane są: pożar (domu lub mieszkania pracownika), powódź, inne klęski żywiołowe. W takiej sytuacji jako załączniki należy przedstawić dokumenty potwierdzające fakt takiego zdarzenia – protokół policyjny, straży pożarnej, zdjęcia, a nawet rachunki za np. remont. 

Reklama