Daniel Obajtek – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co o nim wiemy?

Daniel Obajtek - kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co o nim wiemy (1)

Daniel Obajtek, urodzony 2 stycznia 1976 roku w Myślenicach, to polski polityk, menedżer, urzędnik i działacz samorządowy. W latach 2006-2015 pełnił funkcję wójta gminy Pcim. Następnie, od 2016 do 2017 roku, był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym samym okresie, od 2016 do 2018 roku, był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. W latach 2017-2018 kierował grupą Energa jako jej prezes. Od 2018 do 2024 roku pełnił funkcję prezesa PKN Orlen, jednej z największych firm paliwowych w Polsce.

Obajtek, znany z efektywnego zarządzania, przyczynił się do licznych sukcesów w zarządzanych przez siebie instytucjach i przedsiębiorstwach. Jego kariera w samorządzie i sektorze energetycznym pokazuje umiejętność adaptacji i zarządzania w różnych obszarach działalności publicznej i gospodarczej. Jako prezes Orlenu, Obajtek odegrał kluczową rolę w rozwijaniu strategii firmy oraz wprowadzaniu innowacji, które wzmocniły pozycję Orlenu na rynku międzynarodowym.

Jego działalność i osiągnięcia są świadectwem wszechstronnych kompetencji i zaangażowania w rozwój polskiej gospodarki oraz sektora energetycznego. Daniel Obajtek jest postacią, która na przestrzeni lat zdobyła uznanie zarówno w środowiskach samorządowych, jak i biznesowych.

Daniel Obajtek – kim jest?

Daniel Obajtek to polski polityk, samorządowiec i menedżer, który zdobył ogólnopolską sławę jako wójt Pcimia. Dzięki szybkim awansom zawodowym, osiągnął szczyt kariery menedżerskiej, obejmując stanowisko prezesa koncernu paliwowego PKN Orlen.

Daniel Obajtek urodził się w 1976 roku w Myślenicach, mieście znajdującym się w aglomeracji krakowskiej. Edukację średnią rozpoczął w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu, skąd jednak został usunięty. Następnie kontynuował naukę w technikum rolniczym w Zespole Szkół w Myślenicach, które ukończył w 1995 roku. Studia wyższe ukończył dopiero w 2014 roku, już po rozpoczęciu kariery politycznej. Przed zaangażowaniem się w działalność samorządową, pracował w przedsiębiorstwie w Stróży, które należało do jego rodziny.

W 2002 roku Obajtek wystartował w wyborach do rady miasta Pcimia, położonego 12 kilometrów od Myślenic. Zdobył mandat radnego, a po czterech latach z powodzeniem ubiegał się o stanowisko wójta tej miejscowości. Funkcję tę pełnił od 2006 do 2015 roku. Jego popularność w lokalnej społeczności była ogromna, co potwierdziły wyniki kolejnych wyborów samorządowych w 2010 i 2014 roku, w których uzyskał ponad 80 procent głosów.

Kariera Obajtka nabrała tempa po zakończeniu pracy jako wójt Pcimia. Jego umiejętności zarządzania i osiągnięcia na poziomie lokalnym zwróciły uwagę wyższych szczebli administracji państwowej. Dzięki temu rozpoczął pracę na stanowiskach menedżerskich, aż w końcu został prezesem PKN Orlen, jednej z największych polskich firm paliwowych.

Obajtek jest przykładem dynamicznego rozwoju zawodowego i sukcesu, który osiągnął dzięki determinacji i umiejętnościom zarządzania. Jego droga zawodowa, od lokalnego samorządowca do prezesa wielkiej korporacji, pokazuje, jak dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu można osiągnąć znaczące sukcesy na różnych szczeblach kariery. 

Obecnie Daniel Obajtek jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych menedżerów w Polsce, a jego działania w PKN Orlen mają znaczący wpływ na polską gospodarkę. Jego historia inspiruje wielu młodych ludzi do zaangażowania się w życie publiczne i dążenia do realizacji swoich celów zawodowych.

Daniel Obajtek – wiek, wzrost, waga

Daniel Obajtek urodził się 2 stycznia 1976 roku w Myślenicach. Obecnie ma 48 lat. Jego osoba owiana jest pewną aurą tajemniczości, jednak na podstawie dostępnych informacji można oszacować, że mierzy około 182 centymetry wzrostu i waży około 89 kilogramów.

Daniel Obajtek jest znanym polskim menedżerem i przedsiębiorcą, który zdobył szerokie uznanie w świecie biznesu. Jego imponująca postura i sylwetka budzą podziw oraz szacunek. Od momentu objęcia stanowiska prezesa jednej z największych firm w Polsce, stał się postacią rozpoznawalną i wpływową.

Oprócz jego fizycznych atrybutów, Daniel Obajtek wyróżnia się również swoją inteligencją i umiejętnością zarządzania. Jego kariera zawodowa jest pełna sukcesów, a osiągnięcia zawodowe przyciągają uwagę wielu osób zainteresowanych gospodarką i biznesem. Wielokrotnie udowadniał, że potrafi skutecznie kierować dużymi zespołami i realizować ambitne projekty.

Jego osiągnięcia i działalność zawodowa są często komentowane w mediach, co sprawia, że jest postacią publiczną, którą wielu Polaków zna i śledzi. Daniel Obajtek to nie tylko menedżer, ale także symbol determinacji i skuteczności w polskim biznesie.

Daniel Obajtek – życiorys i życie prywatne

Daniel Obajtek urodził się 2 stycznia 1976 roku w Myślenicach. Jest polskim politykiem, menedżerem, urzędnikiem oraz działaczem samorządowym. W latach 2006–2015 pełnił funkcję wójta gminy Pcim, a następnie w latach 2016–2017 był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2017 do 2018 roku kierował grupą Energa, a od 2018 do lutego 2024 był prezesem PKN Orlen.

Obajtek jest synem Jana, malarza pokojowego, i Haliny. Ukończył technikum rolnicze w Myślenicach w 1995 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako operator maszyn chemicznych w firmie Elektroplast w Stróży, prowadzonej przez jego wujów. W latach 2002–2006 był radnym gminy Pcim, a od 2006 do 2015 pełnił funkcję wójta tej gminy. W 2014 roku ukończył studia na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, zdobywając specjalizację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego w sytuacjach kryzysowych. W 2019 roku ukończył program Executive MBA.

W swojej działalności samorządowej Obajtek realizował liczne projekty modernizacyjne w gminie Pcim, w tym modernizację dróg i chodników, budowę oświetlenia i placu zabaw. W 2010 roku został ponownie wybrany na wójta, tym razem jako członek Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając 86,6% głosów. W kolejnych wyborach w 2014 roku uzyskał 84,8% głosów.

Po rezygnacji ze stanowiska wójta w 2015 roku, Obajtek został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie, w 2017 roku objął stanowisko prezesa zarządu grupy Energa, a w 2018 roku został prezesem PKN Orlen, stanowisko to piastował do lutego 2024 roku. Od 2018 roku pełnił również funkcję przewodniczącego rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz był członkiem rady programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W trakcie swojej kariery Obajtek był zaangażowany w różne kontrowersje. Przeprowadził redukcję zatrudnienia w ARiMR, co skutkowało przegranymi procesami w sądach pracy i koniecznością wypłaty odszkodowań. W 2013 roku został zatrzymany przez CBŚP pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej oraz współpracy ze zorganizowaną grupą przestępczą. W 2017 roku śledztwo przeciwko niemu zostało umorzone.

W 2021 roku “Gazeta Wyborcza” ujawniła nagrania z rozmów Obajtka z 2009 roku, które miały świadczyć o jego nieprawidłowych działaniach jako wójta. W odpowiedzi na te publikacje, politycy opozycji złożyli wnioski do prokuratury i NIK o zbadanie majątku Obajtka oraz dotacji dla spółek z nim powiązanych. W obronie Obajtka stanęli politycy PiS oraz rzecznik prezydenta. Obajtek ujawnił swoje dokumenty finansowe, a sąd oddalił jego pozew przeciwko “Gazecie Wyborczej”.

W marcu 2024 roku Onet opublikował nagrania rozmów Obajtka z dziennikarzem Piotrem Nisztorem oraz byłym członkiem zarządu Orlenu, Adamem Burakiem, które miały świadczyć o jego nieetycznych działaniach.

Daniel Obajtek zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. tytuł „Prezesa Roku” oraz nagrodę „Człowiek Wolności”. Jest autorem publikacji dotyczących polityki rolnej UE. W życiu prywatnym jest rozwiedziony i ma syna Piotra. Jego brat, Bartłomiej Obajtek, był dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Daniel Obajtek – wykształcenie

Daniel Obajtek zdobywał wykształcenie w różnych placówkach edukacyjnych. Początkowo uczęszczał do technikum weterynaryjnego w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu, skąd został usunięty. Następnie kontynuował naukę w technikum rolniczym w Zespole Szkół w Myślenicach, które ukończył w 1995 roku. Po zakończeniu szkoły, w tym samym roku, podjął pracę jako operator maszyn chemicznych w przedsiębiorstwie Elektroplast w Stróży. Firma, prowadzona przez jego wujów Józefa i Romana Lisów, specjalizowała się w produkcji osprzętu instalacyjnego.

W latach 2002-2006 Obajtek pełnił funkcję radnego gminy Pcim, a w okresie 2006-2015 był wójtem tej gminy. Jego zaangażowanie w samorząd lokalny przeplatało się z dążeniem do dalszego kształcenia. W 2014 roku ukończył studia w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, specjalizując się w ochronie środowiska. Jego specjalności obejmowały bezpieczeństwo i higienę w środowisku pracy oraz zarządzanie środowiskowe w sytuacjach kryzysowych.

Dążąc do dalszego rozwoju zawodowego, w 2019 roku ukończył program Executive MBA, realizowany w języku polskim przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Te różnorodne ścieżki edukacyjne i zawodowe przygotowały Obajtka do pełnienia kluczowych ról w polskiej gospodarce, zarówno w sektorze samorządowym, jak i energetycznym.

Daniel Obajtek – skąd pochodzi?

Daniel Obajtek, urodzony w Myślenicach w 1976 roku, to znany polski polityk, samorządowiec i menedżer. Edukację średnią rozpoczął w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu, skąd został usunięty. Następnie kontynuował naukę w technikum rolniczym w Zespole Szkół w Myślenicach, które ukończył w 1995 roku. Studia ukończył dopiero w 2014 roku, już po rozpoczęciu kariery politycznej. 

Obajtek zaczynał swoją karierę zawodową, pracując w rodzinnej firmie w Stróży. W 2002 roku wystartował w wyborach do rady miasta Pcimia, oddalonego o 12 kilometrów od Myślenic, i zdobył mandat radnego. Cztery lata później został wybrany wójtem Pcimia. Funkcję tę pełnił przez trzy kadencje, od 2006 do 2015 roku, zdobywając w wyborach w 2010 i 2014 roku ponad 80 procent głosów.

Po zakończeniu pracy jako wójt Pcimia, Obajtek szybko awansował na wyższe stanowiska menedżerskie, a jego osiągnięcia na poziomie lokalnym zaowocowały mianowaniem go prezesem PKN Orlen, jednej z największych firm paliwowych w Polsce. Jego kariera od samorządowca do prezesa korporacji jest przykładem, jak dzięki determinacji i umiejętnościom zarządzania można osiągnąć znaczące sukcesy zawodowe.

Daniel Obajtek – rodzice, rodzeństwo

Daniel Obajtek jest synem Jana i Haliny Obajtków. Jego ojciec, Jan, pracował jako malarz pokojowy, co wskazuje na jego związek z branżą remontową i budowlaną. Matka, Halina, również miała znaczący wpływ na życie rodziny. Rodzice Daniela odgrywali ważną rolę w jego życiu, wspierając go w dążeniu do osiągnięcia sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Daniel ma brata, Bartłomieja Obajtka, który także osiągnął znaczące sukcesy zawodowe. Bartłomiej pełnił funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Ta rola wymagała od niego dużej wiedzy i kompetencji w zarządzaniu zasobami leśnymi oraz ochroną przyrody. Praca w tak odpowiedzialnym stanowisku pokazuje, że w rodzinie Obajtków umiejętność zarządzania i osiąganie wysokich pozycji zawodowych jest czymś powszechnym.

Relacje rodzinne Daniela Obajtka, w tym wsparcie rodziców i osiągnięcia brata, wpłynęły na jego własną karierę i rozwój osobisty. Zdolności przywódcze i determinacja w dążeniu do celów, które charakteryzują Daniela, mogą mieć swoje korzenie w solidnym wsparciu rodzinnym i wzorach do naśladowania, jakie stanowił dla niego brat.

Warto zauważyć, że Daniel Obajtek stał się znaną postacią w polskim świecie biznesu, co z pewnością jest rezultatem nie tylko jego osobistych umiejętności i ciężkiej pracy, ale również wartości i etyki pracy przekazanych mu przez rodzinę. Jego brat, Bartłomiej, będący dyrektorem w Lasach Państwowych, również ilustruje, że rodzina Obajtków osiąga sukcesy w różnych dziedzinach zawodowych, co może świadczyć o wspólnych cechach takich jak determinacja, pracowitość i zaangażowanie.

Podsumowując, Daniel Obajtek, syn Jana i Haliny Obajtków oraz brat Bartłomieja Obajtka, wyrósł w środowisku, które kształtowało jego zdolności przywódcze i determinację. Dzięki solidnemu wsparciu rodziny, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i zawodowej, Daniel mógł rozwijać swoje talenty i osiągnąć znaczące sukcesy w swojej karierze.

Daniel Obajtek – żona, dzieci

Daniel Obajtek, polski polityk, menedżer i działacz samorządowy, urodził się 2 stycznia 1976 roku w Myślenicach. Jego kariera zawodowa obejmuje stanowiska takie jak wójt gminy Pcim (2006–2015), prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2016–2017), prezes grupy Energa (2017–2018) oraz prezes PKN Orlen (2018–2024).

Obajtek rozpoczął swoją edukację w technikum weterynaryjnym, lecz ostatecznie ukończył technikum rolnicze w Myślenicach w 1995 roku. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w firmie Elektroplast, należącej do jego wujów, gdzie pracował jako operator maszyn chemicznych. Następnie zajął się działalnością samorządową, najpierw jako radny gminy Pcim, a później jako jej wójt.

Podczas swojej kadencji wójta, Obajtek zrealizował wiele projektów modernizacyjnych, takich jak przebudowa dróg, budowa oświetlenia oraz placu zabaw. W 2014 roku ukończył studia na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, zdobywając specjalizację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego w sytuacjach kryzysowych. W 2019 roku ukończył program Executive MBA.

Obajtek był zaangażowany w różne kontrowersje, w tym procesy sądowe związane z jego działaniami jako wójta oraz zarzuty o przyjęcie korzyści majątkowych. W 2021 roku “Gazeta Wyborcza” ujawniła nagrania rozmów Obajtka, które miały świadczyć o jego nieprawidłowych działaniach. Pomimo licznych oskarżeń, sąd w 2017 roku umorzył śledztwo przeciwko niemu.

W życiu prywatnym Daniel Obajtek był żonaty z Agnieszką Obajtek, z którą ma syna, Piotra. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem. Obecna życiowa partnerka Obajtka zasiadała już w radach nadzorczych kilku kontrolowanych przez państwo spółek. Obajtek zdobył wiele nagród i wyróżnień za swoją działalność zawodową, w tym tytuł „Prezesa Roku” oraz nagrodę „Człowiek Wolności”.

Daniel Obajtek jest autorem publikacji dotyczących polityki rolnej Unii Europejskiej oraz repolonizacji polskiego rolnictwa. Jego brat, Bartłomiej Obajtek, był dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Daniel Obajtek – Instagram

Daniel Obajtek jest aktywny na Instagramie, gdzie prowadzi konto pod nazwą @obajtekdaniel. Jego profil zgromadził ponad 15,1 tysiąca obserwujących. Na swoim koncie śledzi 25 osób i udostępnił 338 postów. Jego działalność na Instagramie obejmuje różnorodne treści, w tym zdjęcia i informacje związane z jego karierą zawodową oraz aktywnością polityczną.

W jednym z postów, Daniel Obajtek opisuje siebie jako lidera listy PiS na Podkarpaciu do Parlamentu Europejskiego, podkreślając swoje zaangażowanie zarówno sercem, jak i działaniem. Jego aktywność w mediach społecznościowych odzwierciedla nie tylko jego profesjonalne osiągnięcia, ale również osobiste wartości i przekonania. 

Obajtek wykorzystuje Instagram jako platformę do komunikacji z szeroką publicznością, dzieląc się zarówno ważnymi momentami ze swojej kariery, jak i codziennym życiem. Jego posty często zawierają informacje o jego działaniach na rzecz rozwoju regionu, w którym działa, a także o inicjatywach związanych z jego rolą w polskim sektorze energetycznym i samorządowym.

Poprzez swoją obecność na Instagramie, Obajtek buduje obraz zaangażowanego lidera, który jest blisko ludzi i ich problemów. Jego konto stanowi również miejsce do prezentowania osiągnięć zawodowych i komunikowania się z obywatelami w bardziej bezpośredni sposób. Dzięki temu, jego działalność w mediach społecznościowych przyczynia się do zwiększenia jego rozpoznawalności i wzmacnia jego wizerunek jako dynamicznego i oddanego swojej pracy polityka i menedżera.

Daniel Obajtek aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z potrzebami i oczekiwaniami społeczności, którą reprezentuje. Jego profil na Instagramie jest przykładem nowoczesnego podejścia do polityki, gdzie bezpośrednia komunikacja i transparentność odgrywają kluczową rolę.

Daniel Obajtek – gdzie mieszka?

Według opinii na Facebooku, Daniel Obajtek mieszka w Jaworniku Polskim na Podkarpaciu. To informacje, które zostały podzielone w kontekście doniesień dotyczących jego rzekomego pobytu w luksusowym apartamencie w Budapeszcie. Obajtek wypowiadając się na temat tych doniesień, określił je jako kłamstwa. Potwierdził, że jego miejsce zamieszkania znajduje się w Jaworniku Polskim na Podkarpaciu, co stanowi zaprzeczenie dla spekulacji sugerujących jego pobyt w innych lokalizacjach, takich jak Budapeszt. Jego komentarz wyraźnie stwierdza, że informacje o jego domniemanym zamieszkaniu w luksusowym apartamencie w stolicy Węgier są nieprawdziwe. Ta reakcja może być interpretowana jako próba wyjaśnienia sytuacji i podkreślenia faktu, że relacje medialne na temat jego miejsca zamieszkania są niepoprawne.

Reklama