Fortnite – czy to dobra gra dla dzieci? Jakie są opinie psychologów?

Fortnite – czy to dobra gra dla dzieci Jakie są opinie psychologów

Czy Twoje dziecko jest oddane Fortnite? To słowo pewnie brzmi jak mantra w domu. Rodzice zastanawiają się, czy ta popularna gra uzależnia i czy jest bezpieczna dla najmłodszych. Psychologowie wskazują, że uzależnienie od Fortnite istnieje, ale zależy to od umiarkowanego podejścia do czasu spędzanego przed ekranem.

Fortnite, z pewnością, może dostarczyć rozrywki, ale kluczowe jest ustanowienie zdrowych granic. Zbyt duża ilość czasu poświęconego na grę może prowadzić do uzależnienia i negatywnie wpływać na życie codzienne, szkołę, czy relacje społeczne dziecka.

Warto zauważyć, że Fortnite jest skonstruowane w taki sposób, by przyciągać graczy i utrzymywać ich uwagę. Jednak odpowiednie zarządzanie czasem gry oraz regularne przerwy mogą pomóc w uniknięciu negatywnych skutków.

Jeśli zastanawiasz się, czy pozwolić dziecku na grę w Fortnite, kluczowe jest zrozumienie, że umiarkowane korzystanie z gry może być akceptowalne. Warto jednak monitorować ilość czasu spędzanego przed ekranem i zachęcać dziecko do różnorodnych aktywności. Bezpieczne korzystanie z Fortnite zależy w dużej mierze od równowagi i świadomości rodziców.

Czy Fortnite jest odpowiedni dla dzieci?

W Wielkiej Brytanii Fortnite otrzymało ocenę PEGI 12 od Rady Standardów Wideo, ze względu na częste sceny łagodnej przemocy. W Stanach Zjednoczonych ESRB zaklasyfikowało grę jako “Teen”, co oznacza odpowiedniość dla osób w wieku 13 lat i starszych. Z kolei iTunes stwierdziło, że Fortnite jest odpowiednie tylko dla dzieci powyżej 12. roku życia, szczególnie w przypadku częstych lub intensywnych filmów animowanych, przemocy w świecie fantasy oraz rzadkich lub łagodnych informacji medycznych i leczenia.

Oceniając, czy Fortnite jest odpowiednie dla Twojego dziecka, warto wziąć pod uwagę te klasyfikacje. Dzieci poniżej 13 roku życia automatycznie otrzymują konto kabinowe poprzez Epic Games Store, a dostęp do pełnych funkcji gry wymaga zgody rodziców. Zalecany wiek dla Fortnite to 13 lat i więcej, jednak każde dziecko jest inne.

Komisja ds. ocen oprogramowania rozrywkowego określa Fortnite jako “T” dla nastolatków, co oznacza, że jest odpowiednie dla osób w wieku 13 lat i starszych. Decyzja o tym, czy pozwolić dziecku grać w Fortnite, powinna być podjęta świadomie, z uwzględnieniem indywidualnych cech i potrzeb dziecka, a także zgodnie z zaleceniami ocen organizacji.

Czy Fortnite jest szkodliwy dla dzieci?

Zalecany wiek dla korzystania z Fortnite to 13 lat i więcej, jednak indywidualne cechy każdego dziecka są różne. Komisja ds. ocen oprogramowania rozrywkowego oceniła grę jako “T” dla nastolatków, co oznacza, że jest przeznaczona dla osób w wieku 13 lat i starszych. Zdrowy rozsądek Media, założyciel anZrozumianypartner, również zaleca granie w Fortnite od 13 roku życia, z uwagi na poziom przemocy oraz otwarty czat.

The Telegraph podnosi ważny temat, sugerując, że gry wideo, w tym Fortnite, mogą wywierać podobny wpływ na rozwój mózgu dzieci, co nadużywanie substancji psychoaktywnych. Badania z użyciem rezonansu magnetycznego ujawniły, że uzależniające gry mogą wpływać na mózg podobnie jak narkotyki czy alkohol. Przykładem jest dziewczynka w wieku 9 lat, która wymagała długotrwałego pobytu na odwyku z powodu nadmiernej ekspozycji na tego typu gry.

Warto zatem zastanowić się, czy Fortnite może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka, zwłaszcza w kontekście przemocy i czasu spędzanego przed ekranem. Decyzja o pozwoleniu dziecku na grę powinna być świadoma, z uwzględnieniem zarówno zaleceń ekspertów, jak i indywidualnych potrzeb i dojrzałości dziecka.

Fortnite – opinie psychologów

Amerykański psycholog podkreśla, że rodzice powinni zdecydowanie powstrzymać swoje dzieci od grania w Fortnite, argumentując, że głównym celem tej gry jest “zabijanie innych ludzi”. Chociaż ta perspektywa nie jest nowa, to zdaniem psychologa Leonarda Saxa jest to jedno z najbardziej absurdalnych stanowisk w tej kwestii.

Wielu krytyków, głównie polityków, twierdzi, że gry wideo, w tym Fortnite, są szkodliwe dla dzieci, ponieważ sprawiają, że stają się bardziej brutalne, mniej empatyczne, a nawet wpływają negatywnie na wyniki w szkole. Psycholog podkreśla, że gry, których celem jest zabijanie postaci, z biegiem czasu mogą “znieczulać” graczy na przemoc.

Jednakże, te twierdzenia zostały wielokrotnie obalone przez różnych badaczy, którzy wskazują, że gry wideo są jednym z wielu czynników wpływających na zachowanie dzieci. Oceniając wpływ gier na młodych ludzi, warto brać pod uwagę również inne czynniki, takie jak wychowanie, grupy społeczne czy kontakt z innymi mediami.

Fortnite, będące grą typu Battle Royale, zdobyło ogromną popularność, przyciągając uwagę zarówno młodzieży, jak i krytyków. Mimo to, psycholog Leonard Sax ostrzega, że gra ta może negatywnie wpływać na rozwój dzieci. Twierdzi, że dzieci muszą uczyć się umiejętności społecznych w interakcjach twarzą w twarz, potrzebują ruchu na świeżym powietrzu i zdrowego snu. W jego przekonaniu, dzieci zbyt pochłonięte grą mogą zaniedbywać te ważne aspekty rozwoju.

Psycholog daje do zrozumienia, że dzieci powinny mieć inne cele życiowe niż jedynie sukcesy w grach wideo. Sugeruje, że rodzice powinni stymulować u dzieci tęsknotę za osiągnięciem czegoś trwalszego niż zabawa w gry wideo. Choć nie można zaprzeczyć korzyściom płynącym z ruchu na świeżym powietrzu czy zdrowego snu, pytanie pozostaje, czy Fortnite jest bezpośrednio przyczyną zaniechania tych aktywności przez dzieci.

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do niektórych innych gier, Fortnite nie prezentuje brutalnych scen, krwawych detali czy wulgarnej treści. Gra polega na starciu 100 graczy w walce o przetrwanie, jednak bez elementów graficznej przemocy. Owa pozorna bezkrwawość sprawia, że niektórzy psychologowie podważają tezę o negatywnym wpływie gry na dzieci.

Podsumowując, psycholog Sax wskazuje na potrzebę równowagi pomiędzy grami wideo a innymi aktywnościami życiowymi. Choć zaleca, by dzieci miały inne cele niż tylko sukcesy w grach, nie neguje możliwości umiarkowanego korzystania z nich. Sugeruje również, aby granie w gry było nagrodą po wykonaniu obowiązków domowych. Niemniej jednak, jego przekaz jest jasny – zdaniem psychologa, rodzice powinni bardziej skupić się na edukowaniu pragnień dzieci w kierunku trwalszych celów niż gier wideo. Jednak, czy gra Fortnite jest jednoznacznie szkodliwa dla dzieci, to kwestia kontrowersyjna, z wieloma psychologami podkreślającymi, że to tylko jeden z wielu czynników wpływających na rozwój dzieci.

Dlaczego Fortnite uzależnia?

W Ameryce Sędzia Lussier w pewnym sensie przyjął porównanie uzależnienia od gry do nałogu palenia papierosów, zauważając, że “szkodliwy wpływ tytoniu nie został rozpoznany z dnia na dzień”. Odnosząc się do Fortnite, sąd odrzucił jednak argumenty sugerujące, że firma Epic Games celowo spowodowała uzależnienie młodych graczy od tej gry.

Podobieństwo do uzależnienia od palenia papierosów wskazuje na stopniowy i subtelny charakter wpływu, który może prowadzić do uzależnienia. Sędzia podkreślił, że szkodliwe efekty tytoniu nie były od razu zauważalne, co sugeruje, że podobnie może być w przypadku uzależnienia od gier, takich jak Fortnite.

Decyzja sądu o odrzuceniu twierdzeń o celowe indukowanie uzależnienia przez Epic Games wskazuje na trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu przyczyn uzależnienia od gier wideo. Często jest to proces stopniowy, z wieloma czynnikami wpływającymi na rozwój uzależnienia. Porównanie do historii uzależnienia od tytoniu sugeruje, że zrozumienie pełnych skutków uzależnienia od gier może również wymagać czasu i długotrwałych badań.

Warto podkreślić, że uzależnienie od gier, w tym Fortnite, to kompleksowe zjawisko, które obejmuje psychologiczne, społeczne i biologiczne aspekty. Chociaż sądy mogą uznawać podobieństwo między uzależnieniem od gier a paleniem papierosów, ważne jest, aby kontynuować badania naukowe i analizować, w jaki sposób gry wideo wpływają na zdrowie psychiczne i emocjonalne graczy, zwłaszcza w kontekście młodego pokolenia.

Reklama