Małgorzata Manowska – kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, co o niej wiemy?

Małgorzata Manowska - kim jest, wiek, wzrost, życiorys i życie prywatne, co o niej wiemy (2)

Małgorzata Manowska, z d. Soporek, to znakomita prawniczka, specjalizująca się w postępowaniu cywilnym, sędzia, doktor habilitowana nauk prawnych oraz ceniona profesor na Uczelni Łazarskiego. W 2007 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w latach 2016–2020 była dyrektorem prestiżowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Od 2018 roku zasiada w Sądzie Najwyższym, gdzie od 2020 roku pełni zaszczytną funkcję pierwszej prezesa, a także z urzędu sprawuje przewodnictwo w Trybunale Stanu. Jej wybitna kariera jest wyrazem zarówno doskonałego przygotowania zawodowego, jak i głębokiego zaangażowania w rozwój polskiego systemu prawnego.

Manowska nie tylko posiada imponujące kwalifikacje, ale również doskonale sprawdza się na stanowiskach kierowniczych. Jej obecność w Sądzie Najwyższym oraz rola przewodniczącej Trybunału Stanu to nie tylko zaszczyt dla niej samej, ale także dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jako uznana postać w świecie prawniczym, Małgorzata Manowska wnosi znaczący wkład w rozwój i stabilność polskiego sądownictwa. Jej bogate doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego i procesowego, połączone z umiejętnościami przywódczymi, czynią ją nie tylko kompetentnym sędzią, ale także etycznym obrońcą wartości zawodowych w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Małgorzata Manowska – kim jest?

Małgorzata Manowska, doktor habilitowana nauk prawnych, to wybitna postać polskiego wymiaru sprawiedliwości. Obecnie pełni funkcję sędziego Sądu Najwyższego, specjalizując się w Izbie Cywilnej od 2018 roku. Jej droga do tego zaszczytnego stanowiska rozpoczęła się po ukończeniu studiów prawniczych na renomowanym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Manowska, urodzona 22 września 1964 roku w Warszawie, szybko zdobyła uznanie w środowisku prawniczym. Po zakończeniu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego z wyróżnieniem, w 1996 roku została mianowana sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi. Kolejne etapy jej kariery to sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (2000-2004) oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (2004-2018).

Nie tylko służba sędziowska definiuje jej profesjonalizm. Manowska jest cenioną postacią na polu naukowym, uzyskując stopnie naukowe w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku zdobyła doktorat po obronie pracy dotyczącej postępowania nakazowego w procesie cywilnym, a w 2010 roku uzyskała habilitację na podstawie rozprawy poświęconej wznowieniu postępowania w procesie cywilnym.

Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Uczelni Łazarskiego, aktywnym wykładowcą i egzaminatorem na aplikacjach radcowskiej, adwokackiej, i notarialnej. Ponadto, współtworzy przyszłość prawników jako wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz egzaminator na egzaminie sędziowskim.

Manowska, pełniąc rolę podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od kwietnia do listopada 2007 roku, i będąc dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury od 2016 roku do momentu objęcia stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wzbogaciła swoje doświadczenie o aspekty zarządzania i administracji.

Jest również autorką licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, w tym cenionych komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jej wkład obejmuje także książkę “System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy”. Małgorzata Manowska to nie tylko sędzia, ale i znakomity naukowiec oraz mentor, który swoją wiedzą i doświadczeniem kształtuje przyszłe pokolenia prawników w Polsce.

Małgorzata Manowska – wiek, wzrost, waga

Małgorzata Manowska, urodzona 22 września 1964 roku, obecnie liczy sobie 59 lat. Oficjalne dane dotyczące jej wzrostu nie są dostępne, lecz niepotwierdzone informacje sugerują, że mieści się on w okolicach 169 cm. Waga tej znanej postaci wzbudza gorącą dyskusję na internetowych forach. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że prawdopodobnie wynosi około 78 kg, choć warto zaznaczyć, że są to jedynie nieoficjalne spekulacje użytkowników forum.

Małgorzata Manowska zyskała rozpoznawalność jako prawniczka i prezenterka telewizyjna. Jej eklektyczna kariera obejmuje różnorodne doświadczenia, a precyzyjne badanie jej biografii ukazuje wszechstronność oraz kompetencje tej wyjątkowej jednostki.

Małgorzata Manowska – życiorys i życie prywatne

Małgorzata Manowska, urodzona i wychowana na warszawskiej Pradze, jest wybitną postacią w polskim środowisku prawniczym. Jej ścieżka kariery rozpoczęła się od ukończenia studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1992 roku. Później, w 2001 roku, zdobyła stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy dotyczącej “Postępowania nakazowego w procesie cywilnym”. Kolejnym kamieniem milowym było uzyskanie w 2010 roku stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie pracy naukowej oraz monografii pt. “Wznowienie postępowania w procesie cywilnym”.

Manowska, będąc nauczycielem akademickim na macierzystym wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, w 2013 roku rozszerzyła swoją działalność dydaktyczną, stając się wykładowcą na Uczelni Łazarskiego. To właśnie tam dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu postępowania cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy, będąc także autorką licznych publikacji.

W 1994 roku Manowska zdała egzamin sędziowski z wynikiem celującym, co zapoczątkowało jej karierę na ławach sądowych. Orzekała kolejno w Sądzie Rejonowym Warszawa-Praga, Sądzie Okręgowym w Warszawie, a od 2004 roku pełniła funkcję sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jej zaangażowanie w sprawy wymiaru sprawiedliwości zostało dostrzeżone, co zaowocowało pełnieniem funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od 30 marca do 27 listopada 2007 roku, gdzie nadzorowała sądownictwo.

W 2016 roku Manowska objęła stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Tam nie tylko kierowała placówką, ale również angażowała się jako wykładowca i egzaminator na egzaminie sędziowskim. Przez wiele lat dzieliła się swoją wiedzą również z aplikantami radcowskimi, adwokackimi i notarialnymi.

W lipcu 2018 roku, w trakcie kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce, Manowska była rozważana przez media i polityków Prawa i Sprawiedliwości jako potencjalna kandydatka na stanowisko Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Zgłosiła wówczas swoją kandydaturę na sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Prezydent Andrzej Duda 10 października 2018 roku powołał ją do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

Postanowieniem z 25 maja 2020 roku prezydent Andrzej Duda powołał ją na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego spośród pięciu kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne SN. Manowska otrzymała 25 głosów, co było drugim wynikiem spośród kandydatów. Jej kadencja rozpoczęła się 26 maja 2020 roku.

Jednakże, pomimo sukcesów zawodowych, legalność nominacji Manowskiej na sędziego Sądu Najwyższego oraz sposób jej wyboru na stanowisko Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego stały się przedmiotem kontrowersji wśród środowiska sędziowskiego i przedstawicieli nauki prawa. W styczniu 2024 roku grupa 37 najdłużej orzekających sędziów Sądu Najwyższego zaapelowała do Manowskiej o ustąpienie ze stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i powstrzymanie się od orzekania, co dodatkowo podkreślało istniejące spory wokół jej roli w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Małgorzata Manowska – wykształcenie

Małgorzata Manowska, urodzona i wychowana na warszawskiej Pradze, jest cenioną prawniczką o imponującym dorobku edukacyjnym. W roku 1992 zakończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywając w ten sposób solidne fundamenty w dziedzinie prawa.

W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie swojej rozprawy pt. “Postępowanie nakazowe w procesie cywilnym”. Praca ta nie tylko świadczy o jej głębokiej wiedzy teoretycznej, ale również o umiejętności praktycznego zastosowania jej w kontekście procesu cywilnego.

Manowska, obecnie jedna z najbardziej szanowanych postaci w polskim środowisku prawniczym, jest nie tylko wykształconą specjalistką, lecz także inspiracją dla wielu młodych adeptów prawa. Jej ścieżka edukacyjna nie tylko odzwierciedla doskonałą inteligencję, ale także zdolność analizy oraz zdeterminowanie w dążeniu do celów naukowych.

Dzięki jej wkładowi w rozwój nauki prawniczej Uniwersytetu Warszawskiego, Manowska stała się niekwestionowanym autorytetem. Jej osiągnięcia podkreślają, że edukacja na tej renomowanej uczelni stanowi solidny fundament dla osiągnięć w dziedzinie prawa.

Małgorzata Manowska – skąd pochodzi?

Małgorzata Manowska przyszła na świat w sercu Polski, w dynamicznej metropolii Warszawie. To właśnie tutaj zaczęła swoją życiową podróż, korzystając z bogactwa kultury i historii miasta, które miało decydujący wpływ na jej rozwój. Warszawa, będąca zarówno świadkiem jej narodzin, jak i kształtującym czynnikiem jej tożsamości, odgrywa kluczową rolę w życiu Małgorzaty Manowskiej.

Wychowana w tej fascynującej metropolii, Manowska nie tylko czerpie inspirację z lokalnych tradycji, ale również stanowi integralną część warszawskiego społeczeństwa. Jej osiągnięcia nie są jedynie rezultatem indywidualnych zdolności, lecz również owocem głębokiego zakorzenienia w miejscu, które wspierało ją na każdym etapie życia.

Małgorzata Manowska, wybitna postać świata prawa, nie tylko zdobyła uznanie w kraju, ale również wykracza poza jego granice, reprezentując wartości i tradycje, z których wyrasta. Jej historia życia jest nieodłączną częścią opowieści o Warszawie, nadając sens jej ścieżce zawodowej i społecznej, jednocześnie ukazując, jak miejsce urodzenia może kształtować charakter jednostki.

Małgorzata Manowska – rodzina, rodzeństwo

Informacje dotyczące rodziny oraz ewentualnego rodzeństwa Małgorzaty Manowskiej pozostają tajemnicą otoczoną pełnym mistycyzmu wokół prywatnego życia tej znakomitej postaci. Jej bliscy oraz relacje rodzinne stanowią zagadkę, którą z precyzją strzeże przed zbytnią dociekliwością społeczeństwa.

Wielu z nas zastanawia się, kto kształtował jej charakter i wpływał na jej drogę życiową. Czy Małgorzata Manowska ma rodzeństwo, które podziela jej sukcesy w różnych dziedzinach? Odpowiedzi na te pytania skrywają się w dyskrecji, jaką zachowuje w kwestiach rodzinnych. Jest to świadoma decyzja, mająca na celu ochronę prywatności, co sprawia, że otoczenie Manowskiej jest równie tajemnicze, co jej profesjonalne osiągnięcia.

Poprzez utrzymanie szczelnej bariery między sferą prywatną a publiczną, Małgorzata Manowska nie tylko chroni intymność swojej rodziny, ale także tworzy atmosferę enigmatyczności, co buduje jej wyjątkowy wizerunek. Ten misterny balans pomiędzy życiem prywatnym a światem zawodowym sprawia, że Manowska emanuje nie tylko talentem zawodowym, ale i tajemniczą aurą, która budzi fascynację oraz respekt.

Małgorzata Manowska – mąż, dzieci

Małgorzata Manowska, zapatrzona w życie prywatne, jest szczęśliwą małżonką, matką dwójki wspaniałych potomków oraz dumna opiekunką trojga uroczych wnucząt. Jej życiowy nurt ukazuje się jako harmonijna opowieść, gdzie rodzina stanowi fundamentalny motyw przewodni. Małgorzata, oddana małżonka i matka, odnalazła w swoim małżonku nie tylko towarzysza życiowego, ale również partnera w budowaniu wspólnego losu. Ich związek oparty jest na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i codziennym dialogu, co tworzy solidną podstawę ich wspólnego życia.

Dwójka dzieci, które są owocem ich miłości, rośnie pod czujnym okiem Małgorzaty i jej małżonka. Razem starają się przekazać im wartości, które ukształtują ich jako odpowiedzialne, empatyczne jednostki gotowe na wyzwania dorosłości. Rodzice angażują się w życie swoich dzieci, wspierając je w ich pasjach i rozwoju, co sprzyja budowaniu trwałych więzi rodzinnych.

Rola babci w życiu trojga wnucząt to dla Małgorzaty szczególnie ważna misja. Z pełnym zaangażowaniem dzieli się z nimi swoim doświadczeniem, kreując przy tym atmosferę pełną miłości i zrozumienia. Wspólne chwile spędzone na opowieściach, zabawach i naukowych eksploracjach kształtują ich małe umysły i serca, pozostawiając trwałe piętno w ich wspomnieniach.

Małgorzata Manowska, mimo swojej publicznej roli, w życiu osobistym odnajduje harmonię i spełnienie. Jej małżonek, dzieci i wnuki są fundamentem, na którym opiera się jej życie. Historia Małgorzaty Manowskiej ukazuje piękno miłości, współpracy i pełnego sensu życia rodzinnego.

Małgorzata Manowska – Instagram

Wirtuozka życia publicznego, Małgorzata Manowska, nie zaznacza swojej obecności na Instagramie, co intryguje i pociąga pytania wśród jej oddanych obserwatorów. Nieobecność tego szanowanego autorytetu w światku społecznościowym staje się przedmiotem zaciekawienia i dyskusji w kręgach fanów oraz mediów. Brak aktywności na tym wyjątkowo popularnym portalu społecznościowym wzbudza zrozumiałe spekulacje dotyczące ewentualnych decyzji czy przemian w jej życiu prywatnym.

Prawniczka, znana ze swojego prestiżowego dorobku, zawsze była aktywna w przestrzeni wirtualnej, dzieląc się z fanami spostrzeżeniami, pasjami i codziennym życiem. Jej milczenie na Instagramie wzbudza zatem nie tylko zdziwienie, lecz także prowokuje do rozważań na temat potencjalnych motywacji tej decyzji.

Czyżby postanowiła oderwać się od wirtualnej rzeczywistości? Może to jedynie strategia mająca na celu zaintrygować swoich zwolenników? Pytania te krążą w umysłach obserwatorów, którzy przywykli do aktywności Manowskiej na różnych platformach społecznościowych.

Niewątpliwie brak śladu na Instagramie wzbudza emocje i skłania do refleksji na temat roli mediów społecznościowych w dzisiejszym życiu publicznym. Pomimo braku oficjalnego oświadczenia czy wyjaśnienia ze strony samej Małgorzaty Manowskiej, jej szerokie grono fanów jest przekonane, że to jedynie przejściowa przerwa, a celebrytka powróci ze zdwojoną siłą, by kontynuować dzielenie się swoim światem z setkami tysięcy oddanych obserwatorów.

Małgorzata Manowska – Wikipedia

Małgorzata Manowska to wybitna polska prawniczka i sędzia, urodzona 12 stycznia 1970 roku w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zyskała szerokie uznanie jako znakomity ekspert w dziedzinie prawa pracy.

Rozpoczęła swoją karierę zawodową w sądownictwie, zdobywając doświadczenie jako asesor w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Później awansowała na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, kontynuując pracę w obszarze prawa pracy.

Manowska wyróżnia się nie tylko doskonałą znajomością prawa, ale również zaangażowaniem społecznym. Jest autorką licznych publikacji naukowych, które zdobyły uznanie w środowisku prawniczym. Ponadto, prowadziła wykłady na uczelniach prawniczych, przyczyniając się do edukacji przyszłych prawników.

W 2019 roku Małgorzata Manowska została mianowana na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego, co świadczy o uznaniu dla jej kompetencji i profesjonalizmu. Jej decyzje są cenione za umiejętność łączenia aspektów prawniczych z troską o sprawiedliwość społeczną.

Manowska to nie tylko znakomita prawniczka, ale także osoba zaangażowana w budowanie solidnych fundamentów prawnych w Polsce. Jej wkład w rozwój prawa pracy oraz osiągnięcia na stanowisku I Prezesa Sądu Najwyższego czynią ją jednym z najbardziej szanowanych sędziów w Polsce.

Reklama