W jaki sposób zdjąć plombę z wodomierza?

ak zdjąć plombę z wodomierza

Wodomierz to niezwykle przydatne urządzenie, które odpowiada za pomiar zużytej wody, i znajduje się ona w każdym domu. Przede wszystkim jest to mechanizm, z którym należy obchodzić się wyjątkowo delikatnie, bowiem każdy wodomierz posiada plombę zabezpieczającą, a jej zerwanie skutkować może wysokimi nałożeniem wysokich kar. Przekręcenie korka w zlewie najczęściej wiąże się z uruchomieniem wielu skomplikowanych mechanizmów.

Włączenie kranu z wodą wydaje się wbrew pozorom niezwykle prostą czynnością, jednak za tym procesem stoi masa innych elementów, które odpowiadają za uruchomienie, a następnie weryfikację ilości zużytej wody. Wodomierz to mechanizm, który mierzy zużytą objętość wody. Rozwiązanie w postaci wodomierza wpływa na rozliczanie rachunków, które każdy z nas musi opłacić. W tym artykule sprawdzimy, co zrobić i jak zdjąć plombę z wodomierza w bezpieczny sposób, nie podlegając tym samym karze.

Plomba na wodomierz – za co odpowiada?

W takim razie, jak zdjąć plombę na wodomierzu? Plomba na wodomierzu to inaczej zwana cecha legalizacyjna Urzędu Miar. Każdy wodomierz posiada zazwyczaj dwie plomby. Pierwsza z nich to plomba legalizacyjna, drugą zaś zabezpieczająca przed ewentualnym jej uszkodzeniem. Plomba odpowiadająca za bezpieczeństwo jest niezwykle ważna, ponieważ często istnieją sytuacje, w których dochodzi do uszkodzenia plomby legalizacyjnej. Zazwyczaj takie sytuacje niestety następują przypadkowo, poprzez zahaczenie jej, najzwyczajniej przechodząc koło niej. Uszkodzenie plomby następuje również w wyniku nieświadomości dzieci, które bawią się wodomierzem i nie są świadome skutków związane z zerwaniem takiej plomby. Koszt naprawy tego mechanizmu może wynosić niekiedy ponad kilka tysięcy, dlatego warto w tym przypadku zachować ostrożność.

Życie jest nieprzewidywalne, i nad niektórymi sytuacjami nie można zapanować, w takim razie co zrobić, gdy jednak zdarzy się sytuacja, w której dojdzie do uszkodzenia plomby? W takiej sytuacji, należy niezwłocznie skontaktować się z zakładem wodociągów, ponieważ niezgłoszenie takiej sytuacji skutkować może nałożeniem wysokiej kary.

Jak zdjąć plombę z wodomierza?

Jak zdjąć plombę z wodomierza? Decyzja podejmowana o zdjęciu plomby z wodomierza następuje, gdy chcemy zmienić lokalizację takiego wodomierza. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, należy taki fakt zgłosić, a sama czynność powinna być wykonywana przez specjalistę. W tym przypadku chęć o zdjęciu plomby z wodomierza należy zgłosić do ZWiK. Dopiero w momencie, gdy uzyskasz pozwolenie na podjęcie takich działań, fachowcy oraz pracownicy ZWiK sprawdzą od strony technicznej przeprowadzone zmiany. Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, wszelkie uszkodzenia mechaniczne należy niezwłocznie zgłosić do ZWiK, gdyż utajniona informacja o tym może skutkować srogą karą, a jej chcielibyśmy uniknąć.

ak zdjąć plombę z wodomierza

Jeżeli twój wodomierz nie będzie funkcjonował prawidłowo, warto sprawdzić, czy nie pojawiają się wycieki, czy nie dochodzi do nieprawidłowego przepływu wody. Wodomierz w tej sytuacji, mimo odkręconego kranu z wodą nie zmienia wartości. W takim wypadku musisz zgłosić się do dostawcy wody, gdyż taka awaria może niekorzystnie wpływać na saldo rachunków. Istnieje jednak możliwość, aby te rachunki w pewnym sensie zmniejszyć. W takim wypadku, należy zamontować drugi wodomierz. Taką czynność, należy zgłosić się do urzędu ZWiK oraz wyjaśnić całą sytuację. W momencie, gdy prośba zostanie zaakceptowana, pracownicy wybiorą odpowiednio technicznie miejsce oraz zamontują ponownie plombę na wodomierz.

Pamiętaj jednak, że podczas instalacji, musisz ponieść koszty związane z montażem tego mechanizmu. Sama instalacja, zakup wodomierza oraz kolejne rachunki, mogą nie kalkulować się z posiadaniem jednego wodomierza. Dodatkowo drugi wodomierz musi być odgórnie zainstalowany w budynku lub poza nim w studzience wodociągowej. W sytuacji w które, decydujemy się na montaż wodomierza na zewnątrz budynku, mechanizm powinien być zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi, warto umieścić taki licznik w specjalistycznej skrzynce. Jeżeli zdecydujemy się na montaż w środku budynku, temperatura pomieszczenia musi wynosić co najmniej 5 stopni Celsjusza. Miejsce całej instalacji powinno być dobrze oświetlone, suche, przestronne, aby można było łatwo zainstalować wodomierz. Jak widzisz, miejsce musi spełniać bardzo dużo wymogów i nie każda przestrzeń się do tego nadaje. Dodatkowo jest to kolejne ryzyko na uszkodzenie plomby i ponoszenie dodatkowych kosztów.

Zerwanie plomby z wodomierza, czy uszkodzenie wodomierza bez poinformowania odpowiednich urzędów może skutkować wysoką grzywną. Tak samo jak pobieranie wody z wodociągów, czy zakłócenia prawidłowego naliczania się poboru wody, bez zawarcia umowy oraz zgody na podjęcie wszelkich działań, grozi grzywną co najmniej 5000 zł. Jest to bardzo duża kwota, jak na tak małe i wydawałoby się – nieznaczne usterki. Tak jak jednak wspominaliśmy wyżej, plomba na wodomierz jest bardzo ważnym mechanizmem, dlatego należy pamiętać o tym, aby ostrożnie się z nim obchodzić.

Reklama