Za co i ile wynosi zwrot kosztów za przyłącze gazowe?

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z gazu ziemnego, musisz podłączyć do swojego domu przyłącze gazowe. Taka instalacja jednak wymaga załatwiania wielu istotnych formalności, które zajmują nasz cenny czas, jak i cierpliwość, ponieważ cały proces może naprawdę się długo rozchodzić w czasie. Przed podjęciem decyzji o instalacji przyłącza gazowego, aby rozpocząć proces, należy w pierwszej kolejności dostarczyć projekt instalacji i wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu do Rejonowego Zakładu Gazowniczego.

Jest to bardzo ważna kwestia, bez której przyłącze gazowe się nie odbędzie. Odpowiedź na swój wniosek i akceptacje projektu powinieneś otrzymać w ciągu 21 dni. W tym artykule odpowiemy na nieuniknione pytania, które pojawiają się podczas instalacji przyłącza gazowego. Czy w takim przypadku jest możliwy zwrot kosztów za przyłącze gazowe? Jak przebiega podłączenie instalacji gazowej? Na te wszystkie pytania udzielimy odpowiedzi w dalszej części wpisu.

Jak podłączyć przyłącza gazowe?

W takim razie, jak podłączyć przyłącze gazowe, i czy można ubiegać się o zwrot za takie przyłącze gazowe? Pierwszym, a zarazem niezbędnym krokiem jest stworzenie projektu przyłącza gazowego, o którym wspomnieliśmy już wyżej. Taki projekt powinien być wykonany przez specjalistę, który ma odpowiednie uprawnienia. Zanim podejmiemy się współpracy z daną osobą, dobrze byłoby, aby ukazał nam swoje dokumenty potwierdzające uprawnienia do projektowania takich instalacji. Możesz zwrócić się również do gazowni, która zapewni i poleci sprawdzoną firmę, lub przydzieli odpowiedniego specjalistę do wykonania projektu instalacji gazowej zewnętrznej lub wewnętrznej, a tym samym pomoże w uzyskaniu zwrotów za przyłącze gazowe.

Jest to dobre rozwiązanie, gdyż zatrudniając osobę poleconą przez gazownię, mamy większą pewność, że nasz projekt zostanie zatwierdzony. Koszt wykonania takiego projektu to zazwyczaj około 1,5 tysiąca złotych. Nie są to małe koszta, dlatego warto poczytać opinie na temat specjalistów oraz wybrać odpowiedniego, który stworzy projekt niewymagający poprawek. Kolejnym krokiem, jak również wspomnieliśmy już w pierwszym akapicie jest wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu. W odpowiedzi na wniosek dostaniemy niezbędne informacje, m.in. czy będzie potrzebna rozbudowa gazociągu. 

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe

Rozbudowa zazwyczaj następuje wtedy, gdy sieć gazowa jest oddalona od miejsca, do którego chcemy podłączyć instalacje o kilkaset metrów. W odpowiedzi również pojawią się kosztorysy. Nie wszystkie koszta muszą być skierowane w stronę właściciela. Czy w tym przypadku jest możliwy zwrot kosztów za przyłącze gazowe? Można podjąć współpracę i podłączyć przyłącze gazowe do większej ilości gospodarstw. Wtedy możliwe jest, że instalacja może być rozbudowana na koszt dostawcy.

Wniosek można wypełnić przez Internet lub w tradycyjny sposób. Przez sms lub mail możesz dowiedzieć się o postępie prac związanych z twoim wnioskiem. Jest to duży plus, gdyż online wszelkie formalności załatwia się o wiele szybciej i wygodniej. Wypełnienie wniosku dlatego jest tak ważnym punktem, bez którego nie obejdzie się cały proces.

Ogólna cena takiego przyłącza zależy oczywiście od dostawcy, którego wybraliśmy. Cena różni się w zależności m.in. od odległości gospodarstwa od gazociągu, czy mocy przyłącza. Czy możliwy jest jednak zwrot kosztów za przyłącze gazowe? Tego dowiesz się w kolejnej części artykułu.

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe

W takim razie, jak uzyskać zwrot kosztów za przyłącze gazowe? Istnieje pewna możliwość zwrotu kosztów za przyłącze gazowe. Niestety, ale występują bardzo rzadkie przypadki, które potwierdzają zwrot kosztów za przyłącze gazowe. Jeżeli zależy nam na tym, należy wysłać prośbę o zwrot kosztów z następującymi informacjami oraz dołączeniem odpowiednich dokumentów:

  • należy podać swoje podstawowe dane, czyli imię nazwisko, adres zamieszkania, pesel, telefon,
  • wpisać dokładny adres lokalu, czyli ulica, numer domu i miasto,
  • dołączyć dowody wpłaty przyłączeniowej, np. potwierdzenie przelewu,
  • dołączyć umowę o przyłączenie do sieci gazowej,
  • dołączyć fakturę VAT,
  • dołączyć umowę z Miejskim Społecznym Komitetem Gazyfikacji.

W momencie, gdy dołączysz już wszystkie wyżej wymienione dokumenty oraz prześlesz niezbędne informacje, nie zapomnij o własnoręcznym podpisie. Dodatkowo, większe szansę na zwrot kosztów za przyłącze gazowe otrzymasz, gdy instalacja będzie tyczyła się więcej, niż jednego gospodarstwa.

Teraz już wiesz jak krok po kroku przystąpić do procesu instalacji procesu gazowego oraz w jaki sposób możesz otrzymać zwrot kosztów za przyłącze gazowe.

Reklama