Marketing internetowy – co to jest, definicja, co wchodzi w jego skład?

Marketing internetowy - co to jest, definicja, co wchodzi w jego skład (1)

Wiele firm dąży do tego, aby wypracowywać jak najlepsze wyniki w określonym sektorze. Do ich realizacji przedsiębiorstwa posługują się takimi elementami, jak uzyskiwanie przewagi nad konkurencją na wskazanym rynku. To nieodzowny element pozyskiwania konsumentów, który jest istotnym czynnikiem w zakresie rozwoju systemu ekonomicznego. Przyczynia się on do regulowania zachowania stron na rynkach. W tym celu do najważniejszych czynników zaliczyć można niską cenę oraz rozbudowaną sieć dystrybucyjną. Pomimo dużej wagi tych czynników, są one dość proste do złamania przez pojawiającą się konkurencję. W związku z tym do odgrywających dużą rolę cech zalicza się te atuty, które są trudne do skopiowania, czasochłonne i kosztowne, a tym samym umożliwiają one długotrwałą przewagę nad pojawiającą się konkurencją na rynku. Podstawowym czynnikiem jest dobrze zaplanowana strategia marketingowa. W wirtualnym świecie jest niezwykle wysoka konkurencja na rynku, dlatego też trwa nieustająca walka o każdego konsumenta. Przedsiębiorstwa zwracają szczególną uwagę na to, aby wykorzystywać różne formy marketingu internetowego, do którego zalicza się m.in. pozycjonowanie stron internetowych.[1]

Marketing internetowy, często nazywany e-marketingiem i marketingiem online, dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu, stał się bardzo istotną koncepcją działania w gospodarce. Wywiera on znacznie większy wpływ niż działalność tradycyjnych kampanii marketingowych. Przede wszystkim łatwość dostępu do Internetu przyczynia się do tego, że sprzedaż wszelkich dóbr i usług staje się nie tylko prosta, ale i efektywniejsza. Dodatkowo taka sprzedaż może obrać zdecydowanie większy format.

Marketing internetowy – definicja

Ciekawą definicję marketingu internetowego zaproponował Philip Kotler. Przedstawia on „Marketing online, inaczej e-marketing, jako wszelkie działania, które są wykonywane przy wykorzystaniu Internetu i tym samym sprowadzają się do aktywnego promowania i komunikowania sprzedawanych dóbr bądź usług. Marketing online jest również ważnym elementem w trakcie budowania relacji z klientem”[2]. Z kolei w 2001 roku, współtwórca strategii konkurencji Michael Porter, odniósł się do tego, że Internet to globalny system, który wspiera wszelkie narzędzia marketingowe o szereg dodatkowych elementów, tj.:

 • poszerzanie dystrybucji i kanałów sprzedaży online;

 • udostępnianie w błyskawicznym czasie informacji w czasie rzeczywistym dla konsumentów;

 • rozbudowana architektura produktów online;

 • możliwość dostosowania oferty do preferencji konsumentów;

 • rozbudowane narzędzia komunikacji – push advertising;

 • możliwość otrzymania feedback’u od klientów w czasie rzeczywistym.[3]

Piotr Wajszczyk opisuje Internet, jako wcielenie paradygmatów strategii puli, just in time i jako wyjątkowe rozwiązanie do wzmacniania relationship marketing. Do podstawowych czynności, w których wykorzystuje się Internet do działań związanych z marketingiem online jest umiejscowienie pod wskazaną domeną indywidualne strony WWW. W ten sposób pojawia się możliwość wymiany informacji z klientami wykorzystując rozbudowane formularze, które służą m.in. do tego, aby gromadzić dane o konsumencie w ramach przeprowadzanych badań marketingowych oraz poprzez pocztę elektroniczną. Strony internetowe stały się również dwukierunkowym strumieniem marketingowym online, w których przeprowadzane są negocjacje oraz zamówienia. [4]

Na tej podstawie wywnioskować można, że Internet to nie tylko miejsce, w którym można aktywnie promować swoje produkty, usługi bądź markę, ale jest to również miejsce, które oferuje szereg możliwości dotarcia do potencjalnego klienta oraz komunikowania się z nim stosując takie narzędzia marketingowe, jak newslettery, advertising, social media, czy inne pozostałe kanały dyskusyjne oraz aktywnie wdrażać działania związane z marketingiem internetowym.

Sprawdź również – Słowa kluczowe do pozycjonowania – dobór, rodzaje, typy dopasowań, co to są?

Marketing internetowy – główne czynniki

Do głównych czynników marketingu internetowego zaliczyć można to, że jest nie tylko efektywnym rozwiązaniem, ale i również umożliwia ono przeprowadzenie działań marketingowych za darmo, wykorzystując przy tym ruch organiczny, który pozyskiwany jest z wyszukiwarek internetowych m.in. Google czy Bing. Internet umożliwia również to, że można bez wszelkich ograniczeń działać na poziomie lokalnym i globalnym. Kolejnym istotnym czynnikiem marketingu internetowego jest to, że pojawia się możliwość automatyzacji wszelkich czynności z nim związanych. W Internecie większość działań marketingowych jest przeprowadzana bez przerwy, 24 godziny w ciągu doby, natomiast sprzedaż staje się bezpośrednia i wyróżnia się ona zdecydowanie krótszymi kanałami dystrybucji. W ten sposób konsument otrzymuje dostęp do wszelkich informacji o danej marce, przedsiębiorstwie oraz produktach, które znajdują się w jej ofercie bez ograniczeń. Dodatkowo ten proces przyczynił się do tego, że klient stał się bardziej wymagającym, inaczej zwanym internautą prosumentem czyli osobą, która samodzielnie bierze udział w kreowaniu i dystrybuowaniu nabywanych informacji.[5]

Marketing internetowy – co to jest?

Marketing internetowy jest nastawiony w głównej mierze na komunikację oraz interakcję z konsumentami. Dzięki wykorzystaniu zasobów Internetu, przedsiębiorstwa mają możliwość na to, aby pozyskiwać wszelkie informacje na temat konsumentów, ich wszystkich zainteresowań oraz mogą analizować to, jakimi preferencjami zakupowymi wyróżnia się konsument. Przewaga marketingu internetowego wynika również z tego, że za działania związane z identyfikowaniem zachowania potencjalnych konsumentów odpowiedzialne są narzędzia, które pozwalają na pełną optymalizację stron internetowych w wyszukiwarkach, czyli SEO (Search Engine Optimization), prowadzenie kampanii reklamowych przy wykorzystaniu skrzynki elektronicznej e-mail, webcasty, komunikaty prasowe, Google Analytics i media społecznościowe.[6]

Sprawdź również – Pozycjonowanie stron internetowych – SEO – co to znaczy i co to jest? Wikipedia

Co wchodzi w skład marketingu internetowego i do czego jest wykorzystywany?

Marketing internetowy może być również wykorzystywany w trakcie diagnozowania wszelkich komunikatów promocyjnych, dzięki temu można porównywać w jaki sposób takie działania są odbierane przez konsumentów i czy są one skuteczne. Taka transmisja pozwala na to, aby dokładnie zilustrować cały proces, w jaki sposób są przekazywane informacje w sieci, a następnie śledzić wszelkie modyfikacje, które są wykonywane przez internautów. Wykonanie efektywnej kampanii marketingowej danego przedsiębiorstwa jest wykonalne dzięki wdrożeniu cech, którymi charakteryzuje się Internet:

 •  Medium to wyróżnia się tym, że jest środowiskiem interaktywnym.

 • Umożliwia na wykonanie dwukierunkowego procesu komunikacji.

 •  Możliwość tworzenia komunikatów, które będą skierowane do indywidualnego konsumenta.

 • Internet jest sferą hipermedialną, która łączy w sobie takie elementy hipertekstu z zawartością, które charakteryzuje multimedialność.

 • Umożliwia ono uzyskanie pełnej integracji z wyszczególnionymi instrumentami marketingu.[7]

[1] Katarzyna Liczmańska, „Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu’’ Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s.87.

[2]Philip Kotler, Kevin Lane Keller, „Marketing” Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2017, s.6.

[3]Michael Porter„Strategy and the Internet, Harvard Business” Review, 3, 2001,s.62–64.

[4] Piotr Wajszczyk „Internet – nowy kanał marketingowy, Marketing i Rynek” nr 11, 1996. s. 245.

[5]Urszula Świerczyńska-Kaczor „e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej” Warszawa: Difin. 2012, s.88-89.

[6]Andrew McLeod, „Marketing internetowy w praktyce. Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie” Gliwice: Złote Myśli. 2007, s.17.[7] Małgorzata Mierżyńska „Internet pogrzebie tradycyjną reklamę, Businessman Magazine” nr 3, 1998, s.84.

Reklama